Dalheim, Erik

Dalheim, Erik (1940-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Buskerud 1997-2001
Ansiennitet:
20 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 04.10.1940 i Drammen, Buskerud
 • Son av murmester Halvard Dalheim (1917-1998) og hjemmeværende Gunvor Knudsen (1920-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 1 for Buskerud, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 1 for Buskerud, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 1 for Buskerud, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 5 for Buskerud, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 5 for Buskerud, 1997 - 2001, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1989-93

  2. varapresident, Stortinget, 19.12.1991 - 30.09.1993

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 21.05.1986
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Valgkomiteen, 21.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 1985-89

  Medlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 01.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjonar

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1985 -

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyre

 • 1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 03.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole 1947-1954
 • Framhaldskole 1954-1955
 • Teknisk aftenskole 1956-1959
 • LO-skolen 1972-1973
 • Nordisk folkehøgskole i Genève 1975

Lærlingepraksis

 • Dreierlærling ved H.Th. Refsums mekaniske verksted 1956-1960

Fagbrev

 • Fagbrev som dreier 1960

Yrke

 • Visergutt hos Harald Lyche & Co 1955
 • Dreier ved H. Th. Refsum mek. verksted 1960-1963
 • Reparatør ved EB Norsk Kabel (nå ABB Norsk Kabel), Drammen 1963-2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Drammen Formannskap 1971-1975
 • Ordfører Drammen Kommunestyre 1975-1979
 • Medlem Drammen Formannskap 1979-1983

Offentlege verv

 • Medlem Idrettsstyret, Drammen 1972-1975
 • Medlem Byplanrådet, Drammen 1972-1975
 • Medlem Plankomiteen for Konnerud Idrettspark 1974-1979
 • Medlem Havnestyret, Drammen 1976-1979
 • Medlem Administrasjons - og finansnemnda, Drammen 1976-1978
 • Formann Stiftelsen for Idrettshallen 1976-1980
 • Medlem Rådet for Drammensregionen 1976-1979
 • Medlem Studieselskapet for Regionplanarbeidet for Østlandsområdet 1976-1979
 • Formann Styret for Thamsgatens Parkeringshus 1977-1992
 • Formann Restaureringskomiteen for Det Gamle Rådhus 1977-1983
 • Formann Representantskapet for Glitre vannverk 1977-1983
 • Medlem Likestillingsutvalget, Drammen 1977-1979
 • Medlem Utbyggingsutvalget, Drammen 1980-1981
 • Medlem Bygningsrådet, Drammen 1980-1981
 • Medlem Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning frå 1994

Tillitsverv i parti

 • Nestformann Drammen Ap 1973-1974
 • Formann kommunalutvalg Buskerud Ap 1976-1979
 • Leder Ap's gruppe i Drammen bystyre 1980-1981
 • Leder Buskerud DNA 1988-1992

Tillitsverv i organisasjonar

 • Nestformann Verkstedklubben ved A/S Norsk Kabelfabrik, Drammen 1967-1968
 • Formann Verkstedklubben ved A/S Norsk Kabelfabrik, Drammen 1969-1975
 • Medlem Styret i Drammen Jern- og Metallarbeiderforening 1969-1975
 • Medlem Styret i Drammen faglige samorganisasjon 1970-1984
 • Medlem Styret for Buskerud fylkeskrets av Norske Kommuners Sentralforbund 1976-1983
 • Medlem Tilsynsutvalg for LO-kontoret i Buskerud 1976-1993
 • Studietillitsmann Drammen Jern- og Metallarbeiderforening 1980
 • Studietillitsmann Verkstedklubben ved A/S Norsk Kabelfabrik 1980
 • Formann Drammen faglige samorganisasjon 1980-1984

Andre administrative verv

 • Medlem Bedriftsforsamlingen i A/S Norsk Kabelfabrik 1973-1975 valgt av de ansatte
 • Medlem Styret for Park Hotel, Drammen 1976-1983
 • Medlem Forstanderskapet ved Drammen Sparebank 1976-1978
 • Medlem Styret for A/S Osram 1977-1981
 • Varamedlem Bedriftsforsamlingen i Tofte Cellulosefabrikk A/S & Co 1978-1981
 • Medlem Styret for Drammen Sparebank 1978-1979
 • Nestformann Styret for Drammen Sparebank 1979-1986
 • Medlem Styret i Stiftelsen Sørvangen næringspark frå 1984
 • Medlem Styret for Drammen Sparebank 1986-1987
 • Medlem Styret for Fremtiden 1989-1992
 • Medlem Styret for stiftelsen Blaafarveværket frå 1989
 • Nestformann Styret for Sparebanken NOR frå 1996
 • Nestleder Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS frå 2001
 • Leder Styret for stiftelsen Blaafarveværket