Fanghol, Elisabeth

Fanghol, Elisabeth (1983-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 2017-2021
Ansiennitet:
0 år, 13 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 11.06.1983

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 2017 - 2021, A.