Repål, Else

Repål, Else (1930-2015)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1981-1985
Ansiennitet:
12 år, 183 dagar

Gå til biletgalleri

Repål, Else har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 20.02.1930 i Ringsaker, Hedmark
 • Død 19.04.2015
 • Dotter av småbruker og skogsarbeider Kåre Myhren (1906-1982) og kokke, senere hjemmeværende husmor Bergliot Evensen (1907-1993)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 5 for Hedmark, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 6 for Hedmark, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 3 for Hedmark, 1977 - 1981, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1981 - 1985, A.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1969-73

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjonar

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Delegat, FNs generalforsamling, 1977 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Husmorskole
 • En rekke politiske og faglige kurs, bl.a. ved LO-skolen 1948-1949

Yrke

 • Telefonist ved Åsmarka telefonsentral 1946-1948
 • Ekspeditrise ved Østerdalen samvirkelag, Rena 1955-1969

Annan aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Førstehjelpsinstruktør 1955-1969

Verv

Offentlege verv

 • Medlem Styret for Pleiehjemmene, Åmot 1960-1970
 • Formann Sanitetsutvalget, Hedmark 1961-1965
 • Medlem Barnevernsnemnda 1963-1970
 • Nestformann Sosialstyret, Åmot 1963-1970
 • Lekdommer Lagmannsretten, Østerdalen 1965-1969
 • Medlem Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1980
 • Medlem Utviklingsfondet for skogbruket 1980-1982
 • Medlem Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo 1982-1990
 • Medlem Samarbeidsorganet for helseopplysning 1991-1994
 • Lekdommer Lagmannsretten, Oslo 1995-1999

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret for Rena AUL 1947-1950
 • Formann Rena arbeiderkvinnegruppe 1956-1963
 • Formann Åmot Arbeiderparti 1968-1969

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Norsk Folkehjelp, Rena lag 1954-1959
 • Medlem Styret i Norsk Folkehjelp, Hedmark distriktslag 1954-1955
 • Formann Norsk Folkehjelp, Hedmark distriktslag 1955-1957
 • Formann Norsk Folkehjelp, Rena lag 1967-1969
 • Formann Byggekomiteen for Norsk Folkehjelps hybelhus Fagertun på Brumunddal 1968-1971
 • Formann Rådet for Norsk Folkehjelps hybelhus Fagertun på Brumunddal 1971-1983
 • Organisasjonssekretær/daglig leder Norsk Psoriasisforbund 1981-1989
 • Formann Rådet for Norsk Folkehjelp Furukollen feriehjem 1985-1995
 • Generalsekretær Norsk Psoriasisforbund 1989-1992

Andre administrative verv

 • Leder Styret for stiftelsen Norsk Folkehjelp Furukollen feriehjem frå 1995
 • Formann Styret for Hellerud Eldresenter 1997-1999