Braadland, Erik

Braadland, Erik (1910-1988)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Østfold 1965-1969
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Braadland, Erik har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 21.11.1910 i Idd, Østfold
 • Død 14.07.1988
 • Son av major, skogeier, stortingsrepresentant og utenriks Birger Braadland (1879-1966) og Ragna Abigael Vogt Stang (1881-1972)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 7 for Østfold, 1961 - 1965, Sp.
 • Representant nr 5 for Østfold, 1965 - 1969, Sp.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1961-65

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Finanskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjonar

 • 1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1963 - 1964

  1965-69

  Delegat, FNs generalforsamling, 1967 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Oslo Handelsgymnas 1928
 • Krigsskolens 1. avdeling 1929
 • Cand.oecon. 1932
 • Utenriksdepartementets aspirantprøve 1939

Yrke

 • Sekretær i Utenriksdepartementet 1934
 • Sekretær i Hamburg 1934
 • Sekretær i Marseilles 1936
 • Sekretær i Utenriksdepartementet 1938
 • Sekretær Forsynings- og Handelsdepartementet i Oslo 1940-1943
 • Ledet handelsdelegasjoner til Tyskland 1945-1948
 • Byråsjef i Utenriksdepartementet 1945
 • Legasjonsråd ved Militærmisjonen i Berlin 1947
 • Fungerende sjef ved Militærmisjonen i Berlin 1948-1952
 • Chargé d'affaires i Bonn 1951-1952
 • Sendemann i Beograd 1952-1954
 • Ambassadør i Moskva 1954-1958
 • Ambassadør i London og minister i Dublin 1959-1961 (avskjed i nåde etter søknad)

Annan aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Legasjonssekretær i Stockholm 1943

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Den Svenske Vasa orden 1945
 • Storkorset av den jugoslaviske Flaggorden 1954
 • Kommandør av St. Olavs Orden 1957
 • Kommandør av Den Tyske Republikks Fortjeneste Orden 1959

Litteratur

 • Braadland, Erik: Er valget så vanskelig?, Bergen 1961
 • Braadland, Erik: Hist og her, udiplomatiske tanker om diplomati, Oslo 1972