Buan, Ernst

Buan, Ernst (1925-1980)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oppland 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 11 dagar

Gå til biletgalleri

Buan, Ernst har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 27.01.1925
  • Død 15.04.1980

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 5 for Oppland, 1965 - 1969, A.
  • Vararepresentant nr 5 for Oppland, 1969 - 1973, A.
  • Vararepresentant nr 4 for Oppland, 1973 - 1977, A.