Winther, Erik S.

Winther, Erik S. (1942-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oppland 1985-1989

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 06.05.1942

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Oppland, 1985 - 1989, A.