Nielsen, Eva M.

Nielsen, Eva M. (1950-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Finnmark 2005-2009
Ansiennitet:
8 år, 17 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 07.03.1950 i Kvænangen, Troms
 • Dotter av disponent Einar Eriksen (1903-1997) og ekspeditør Margith Pedersen (1903-1981)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Finnmark, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 4 for Finnmark, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 2 for Finnmark, 2005 - 2009, A.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 01.10.1989-16.10.1989 for Oddrunn Pettersen.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2001-2005

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjonar

 • 2001-2005

  Varamedlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2005 - 30.09.2006
  Varamedlem, Europautvalget, 24.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Økonomisk gymnas 1970
 • Eksamen bedriftsøkonomi I og II og personaladministrasjon ved Finnmark Distriktshøgskole (FDH) 1981-1982
 • Eksamen høyere økonomisk administrativ ledelse ved FDH 1987

Yrke

 • Kontormedarbeider ved Alta skipsekspedisjon 1970-1976
 • Bokholder Alta kommune 1981-1985
 • Opplæringskonsulent i Alta kommune 1986-1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Alta Formannskap 1983-1987, 1987-1991
 • Ordfører Alta Kommunestyre 1991-1995, 1995-1999, 1999-2001

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Finnmark 1983-1987

Offentlege verv

 • Leder Kommunal Opplæring (KO), Finnmark 1987-1991
 • Leder Hovedutvalget for kultur, Alta 1988-1991
 • Leder Likestillingsutvalget 1988-1999
 • Medlem Representantskapet for Alta kraftlag 1988-2003
 • Medlem Hålogaland lagmannsrett, Finnmark lagsogn 1988-1991
 • Leder Representantskapet for VEFAS 1995-1999
 • Medlem Representantskapet for Kommunalbanken A/S 2000-2002

Tillitsverv i parti

 • Sekretær Alta A 1982-1986
 • Nestleder Alta A 1984-1986
 • Nestleder Finnmark DNA 1988-1991
 • Medlem DNAs landsstyre 1989-1991
 • Leder Alta A 1989-1992

Tillitsverv i organisasjonar

 • Sekretær Alta kommunale forening (NKF) 1977-1979
 • Nestleder Alta kommunale forening (NKF) 1979-1980
 • Nestleder Styret for Kommunens Sentralforbund i Finnmark 1991-1999
 • Medlem Kommunenes Sentralforbunds landsråd 1991-1999

Andre administrative verv

 • Nestleder Forstanderskapet ved Sparebanken Nord, Alta 1986-1989
 • Leder Styret for Alta Skipsekspedisjon A/S frå 1994
 • Varamedlem Representantskapet for Sparebanken Nord 1995-1999