Midtlund, Frode Knutzen

Midtlund, Frode Knutzen (1954-2014)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 2013-2017

Gå til biletgalleri

Midtlund, Frode Knutzen har gått bort.

Biografi

Personalia

  • Fødd 29.03.1954
  • Død 25.05.2014

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 2009 - 2013, H.
  • Vararepresentant nr 4 for Hedmark, 2013 - 2017, H.