Kirste, Gerd

Kirste, Gerd (1918-2014)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Akershus 1977-1981
Ansiennitet:
8 år, 9 dagar

Gå til biletgalleri

Kirste, Gerd har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 10.06.1918 i Bærum, Akershus
 • Død 09.12.2014
 • Dotter av ingeniør Sigurd Rolf Sørum (1889-1959) og husmor Anna Hole (1894-1969)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1965 - 1969, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 10 for Akershus, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 6 for Akershus, 1977 - 1981, H.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1973-77

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Justiskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.05.1981 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjonar

 • 1977-81

  Delegat, FNs generalforsamling, 1979 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student, Stabekk kommunale høyere almennskole 1937
 • Diverse kurs i Tyskland og England 1937-1938
 • Studentfagkurs ved Treiders handelsskole 1940

Yrke

 • Husmor
 • Vikar hos Esso (etter krigen)
 • Ansatt hos Lilleborg 1941-1942

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bærum Formannskap 1959-1963, 1971-1975
 • Medlem Bærum Formannskap 1963-1967, 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1965-1967
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1967-1971
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1971-1975

Offentlege verv

 • Varaformann Husmorvikarkomiteen, Bærum 1960-1967
 • Varamedlem Helserådet, Bærum 1960-1967
 • Medlem Skolestyret, Bærum 1960-1963
 • Varaformann Sosialstyret, Bærum 1964-1967
 • Varamedlem Bygningsrådet, Bærum 1964-1971
 • Varaformann Skolestyret, Bærum 1964-1967
 • Medlem Høvik menighetsråd 1964-1971
 • Medlem Styret for Akershus fylkes sykehusstell 1966-1972
 • Nestformann Sykehusnemnda, Akershus 1966-1971
 • Medlem Rådet for Norsk Folkemuseum frå 1967
 • Medlem Sykehusstyret 1968
 • Formann Sosialstyret, Bærum 1968-1971
 • Varamedlem Tomte- og boligutvalget, Bærum 1968-1971
 • Varamedlem Trygdenemnda, Bærum 1968-1971
 • Formann Styret for Bærum kommunale husstellskole 1969-1976
 • Medlem Plan- og byggekomiteen for Bærum nye sykehus 1969-1980
 • Medlem Tilsynskomiteen for rådhuset 1971-1979
 • Formann Sykehusnemnda, Akershus 1971-1976
 • Varamedlem Generalplanrådet 1972-1975
 • Varaformann Styret for Akershus fylkes sykehusstell 1972-1976
 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1980-1982
 • Varamedlem Forliksrådet 1982-1990
 • Medlem Riksskattestyret 1983
 • Medlem Riksskattenemnda 1984-1995
 • Formann Etterprøvingsutvalg for medisinsk-genetiske servicefunksjoner 1984-1989
 • Medlem Flystøyutvalget for Fornebu 1985-1988
 • Formann Flystøyutvalget for Fornebu 1988-1992
 • Formann Kunstutvalget for Bærum nye sykehus

Tillitsverv i parti

 • Medlem Bærum Høyres Hovedstyre 1963-1975
 • Medlem Bærum Høyres arbeidsutvalg 1965-1968
 • Medlem Akershus Høyres fylkesstyre 1970-1974, 1978-1982
 • 2. viseformann Akershus Høyres fylkesstyre 1974-1978
 • Høyres sosialpolitiske talsmann Høyres stortingsgruppe 1977-1981
 • Æresmedlem Bærum Høyre 1994-1994
 • Leder Høyrepensjonistenes Landsforbund 1997-1999

Tillitsverv i organisasjonar

 • Viseformann Bærum Kvinneråd 1954-1960
 • Medlem Styret i Europeisk kvinneunion

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Bærum Sparebank 1966-1971
 • Medlem Rådet i Bærum Sparebank 1973-1978
 • Varamedlem Representantskapet for Asker og Bærum Budstikke 1976-1982
 • Medlem Forstanderskapet ved Bærum Sparebank 1978-1983
 • Medlem Representantskapet for Asker og Bærum Budstikke 1982-1987
 • Medlem Styret for Sig. Sørum A/S frå 1982
 • Formann Representantskapet for Asker og Bærum Budstikke 1987-1988