Liestøl, Gerd Brevig

Liestøl, Gerd Brevig (1927-1991)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 21 dagar

Gå til biletgalleri

Liestøl, Gerd Brevig har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 10.02.1927
  • Død 22.08.1991

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1965 - 1969, V.
  • Vararepresentant nr 3 for Akershus, 1969 - 1973, V.