Tennefoss, Grethe

Tennefoss, Grethe (1944-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 06.05.1944

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 6 for Østfold, 1993 - 1997, A.