Skaug, Gunnar

Skaug, Gunnar (1940-2006)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Østfold 1997-2001
Ansiennitet:
24 år, 120 dagar

Gå til biletgalleri

Skaug, Gunnar har gått bort.

Biografi

Personalia

 • Fødd 25.05.1940 i Sarpsborg, Østfold
 • Død 24.06.2006
 • Son av vulkanisør Peder Skaug og butikkeier og disponent Sigrid Grønberg

Stortingsperiodar

 • Representant nr 8 for Østfold, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 7 for Østfold, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 1 for Østfold, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 1 for Østfold, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 1 for Østfold, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 1 for Østfold, 1997 - 2001, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1969-73

  Visesekretær, Stortinget, 01.10.1971 - 01.10.1972
  Sekretær, Stortinget, 02.10.1972 - 30.09.1973

  1993-97

  President, Odelstinget, 11.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  President, Odelstinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1969-73

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 14.10.1969 - 29.03.1971
  Sekretær, Administrasjonskomiteen, 29.03.1971 - 30.09.1973

  1981-85

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 13.10.1982 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.05.1986 - 30.09.1989
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1989 - 29.09.1989

  1989-93

  Leder, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 02.12.1991 - 30.09.1993
  Leder, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 02.12.1991 - 30.09.1993
  Leder, Kontrollkomiteen, 21.11.1990 - 25.02.1992
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1989 - 02.12.1991
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 02.12.1991
  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Kontrollkomiteen, 08.11.1990 - 21.11.1990

  1993-97

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1993 - 29.10.1996
  Nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 29.10.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.03.2000 - 30.09.2001
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1997 - 23.03.2000
  Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Leder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjonar

 • 1969-73

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1970 -

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1983 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1984 -

  1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 13.11.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 07.11.1989 - 30.09.1993
  Medlem, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 15.03.1991 - 30.09.1993
  Delegasjonsleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.03.2000
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 30.03.2000 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1959
 • Nordisk Folkehøyskole i Genéve 1963

Yrke

 • Journalist (ansvarshavende) Østfold-Posten Askim 1959-1961
 • Soldat ved FN-styrkene i Gaza 1962-1963
 • Journalist Moss Dagblad 1963-1965
 • Journalist Finnmark Dagblad 1965
 • Redaktør Fritt Slag 1965-1967
 • Redaksjonssekretær Moss Dagblad 1967-1969

Annan aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Ordfører Mosseungdommens bystyre 1963-1964

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Moss Formannskap 1967-1971, 1971-1975

Offentlege verv

 • Medlem Fritidsutvalget 1967-1971
 • Medlem Bygningsrådet 1967-1971
 • Medlem Kinostyret 1967-1971
 • Formann Ungdomsnemnda, Moss 1967-1971
 • Medlem Fylkesskattestyret, Østfold 1969-1973
 • Medlem Likestillingsutvalget 1971-1975
 • Formann Skolestyret, Moss 1971-1975
 • Varamedlem Forbrukerrådet 1972-1980
 • Medlem Delegasjon til FNs miljøvernkonferanse 1972
 • Varamedlem Likestillingsrådet 1973-1977
 • Varamedlem NORAD's råd 1977-1981
 • Ordfører Klagenemnda for likestilling 1977-1985
 • Medlem Forbrukerutvalget, Østfold 1979-1987
 • Medlem Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget) 1980-1991
 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1987-1994
 • Medlem Representantskapet for Oslofjordens friluftsråd 1989-1993
 • Leder Riksvalgstyret 1989
 • Leder Riksvalgstyret 1993
 • Leder Riksvalgstyret 1997
 • Leder Riksvalgstyret 2001

Tillitsverv i parti

 • Formann AUL i Lande, Askim og Moss 1957-1963
 • Sekretær Tune Ap 1958-1959
 • Formann Østfold Ap 1960-1961, 1974-1991
 • Medlem AUFs landsstyre 1961-1964, 1967-1969
 • Sekretær Vestfinnmark Ap 1965-1965
 • Medlem Østfold Arbeiderpartis skoleutvalg 1968-1969
 • Formann Østfold Ap's fritidsutvalg 1969-1971
 • Sekretariatsleder Det norske Arbeiderpartis stortingsgruppe 1973-1981
 • Formann Programkomiteen Østfold Ap 1975 1975-1975
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1977-1981, 1989-1991
 • Formann Programkomiteen Østfold Ap 1979 1979-1979
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1981-1989
 • Formann Programkomiteen østfold Ap 1983 1983-1983
 • Nestleder Moss Arbeiderparti 1993-1995

Tillitsverv i organisasjonar

 • Tillitsverv Idrettsbevegelsen, bl.a. IL Sparta, IL Ørnulf, Sarpsborg, Sprint/Jeløy og Østfold idrettskrets 1955-1958
 • Viseformann Moss Svømmeklubb 1981-1983
 • Formann Moss Svømmeklubb 1983-1985
 • Medlem Styret i En Verden 1988-1996
 • Medlem Styret for Den norske Atlanterhavskomité frå 1995
 • Rådsmedlem En Verden frå 1996

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Østfoldakademiet 1993-1999
 • Leder Styret i Oslofjordakvariet A/S frå 1994
 • Medlem Styret i Lånefond for næringsutvikling i tidligere Jugoslavia 1997

Litteratur

 • Anerkennung DDR jetzt, Berlin 1970
 • Sicherheit in Europa, Berlin 1971
 • Skaug, Gunnar: Kommunal forvaltning, Folkets Brevskole Oslo 1972
 • Skaug, Gunnar: Østfold Ap gjennom 75 år. Beretning for perioden 1904-1979, Sarpsborg 1979