Gundersen, Gunnar Edvard

Gundersen, Gunnar Edvard (1927-2017)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Aust-Agder 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 116 dagar

Gå til biletgalleri

Gundersen, Gunnar Edvard har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 24.10.1927 i Grimstad, Aust-Agder
 • Død 14.02.2017
 • Son av bankdirektør Gunnar Gundersen (1894-1964) og husmor Margit Tobiassen (1893-1963)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1973 - 1977, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Aust-Agder, 1977 - 1981, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realartium ved Arendal off. høyere almenskole 1947
 • Sosialøkonomisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo 1953

Yrke

 • Regnskapssekretær ved A/S Uglands Rederi 1954-1957
 • Kontorsjef ved A/S Nymo Mek Verksted 1957-1973 (ansvar for regnskap, senere administrasjon og personalforvaltning)
 • Informasjonssjef i Ugland-gruppen 1973-1994

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • H.M. Kongens Fortjenestemedalje i gull 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Grimstad Kommunestyre 1959-1961, 1978-1979, 1979-1981
 • Medlem Grimstad Formannskap 1961-1963, 1963-1967, 1967-1970, 1975-1978
 • Medlem Grimstad Kommunestyre 1971-1975, 1987-1991, 1999-2003
 • Ordfører Grimstad Kommunestyre 1982-1983
 • Varamedlem Grimstad Kommunestyre 1991-1995, 1995-1999

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1967-1970

Offentlege verv

 • Medlem Generalplanutvalget, Grimstad 1971-1975
 • Medlem Skolestyret, Grimstad 1971
 • Medlem Fylkesfriluftsnemnda, Aust-Agder 1972-1975
 • Formann Generalplanutvalget, Grimstad 1975-1979
 • Formann Tilsynsrådet for Skjærgårdsparken 1980-1983
 • Medlem Grimstad-prosjektet 1981-1982
 • Formann Grimstad-prosjektet 1982-1983 (prøveprosjekt for nye arbeidsmetoder innen eldreomsorgen)
 • Formann Hovedutvalget for kultur, Grimstad 1983-1987
 • Medlem Representantskapet for Den Norske Industribank A/S 1985-1986
 • Medlem Hovedutvalget for kultur, Grimstad 1987-1991
 • Medlem Styret for stiftelsen Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum 1988-1991
 • Medlem Hovedutvalget for Helse- og sosialsaker, Grimstad 1991-1995
 • Medlem Klientutvalget, Grimstad 1991-1995
 • Formann Styringsgruppen for Prosjekt Økomuseum Skagerak 1991-1994
 • Medlem Hovedutvalget for kultur, Grimstad 1995-1999
 • Medlem Agder Lagmannsrett 1996-2000
 • Medlem Styret for stiftelsen Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum frå 1998
 • Formann Hovedutvalget for kultur, Grimstad 1999-2003

Tillitsverv i parti

 • Viseformann Aust-Agder Unge Høyre 1956-1956
 • Formann Grimstad Unge Høyre 1956-1958
 • Formann Aust-Agder Unge Høyre 1957-1960
 • Viseformann Aust-Agder Høyre 1959-1965
 • Viseformann Grimstad Høyre 1960-1961
 • Formann Grimstad Høyre 1962-1964, 1976-1976
 • Formann Aust-Agder Høyre 1966-1970

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret i Grimstad Svømmeklubb 1950-1970
 • Medlem Styret i Grimstad Turn og Idrettsforening 1954-1965
 • Viseformann Selskapet for Grimstad Bys Vel 1965-1972
 • Formann Skjærgårdskomiteen, Selskapet for Grimstad Bys Vel 1965-1972
 • Formann Selskapet for Grimstad Bys Vel 1972-1980
 • Formann Fotballklubben Jerv 1984
 • Formann Fotballklubben Jerv 1985
 • Formann Fotballklubben Jerv 1986
 • Formann Idrettsplasskomiteen av 1952 (Levermyranlegget) 1987-2004
 • Sekretær Levermyrkomiteen 2004-2007
 • Medlem Styret i Aust-Agder Svømmekrets i endel år
 • Medlem Styret i Agdesidens Turnkrets i endel år

Litteratur

 • Diverse artikler i lokale publikasjoner og oppslagsverk