Bjerkeseth, Haldor

Bjerkeseth, Haldor (1883-1974)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som representant for
Møre og Romsdal 1950-1953
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Bjerkeseth, Haldor har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 16.12.1883 i Øre, Møre og Romsdal
 • Død 20.08.1974
 • Son av smed og gårdbruker Erik Bjerkeseth (1840-1919) og Kari Istad (1845-1891)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 6 for Møre og Romsdal, 1950 - 1953, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1950-53

  Varasekretær, Lagtinget, 17.01.1950 - 10.01.1954

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1950-53

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framhaldsskole

Lærlingepraksis

 • Smedlære 1900-1903

Yrke

 • Overtok farsgården 1911
 • Emissær i Det norske misjonsselskap 1911-1949

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Øre Kommunestyre 1913-1916, 1916-1919, 1919-1922, 1931-1934, 1937-1940

Offentlege verv

 • Medlem Representantskapet for Nordmøre folkehøgskole 1921
 • Medlem Øre menighetsråd 1922-1930 (periodevis formann eller varaformann)
 • Formann Nordmøre folkehøgskole 1922-1925
 • Varaformann Nordmøre folkehøgskole 1922
 • Medlem Skolestyret, Øre 1926-1934
 • Medlem Øre menighetsråd 1934-1935 (periodevis formann eller varaformann)
 • Medlem Skolestyret, Øre 1938-1940
 • Medlem Overligningsnemnda 1940-1945
 • Medlem Skolestyret, Øre 1945
 • Doms- og lagrettemann

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Øre misjonsforening 1914-1917
 • Formann Øre misjonsforening 1936-1940
 • Formann Øre misjonsforening 1954-1958

Andre administrative verv

 • Varamedlem Forstanderskapet ved Øre sparebank 1926-1927
 • Medlem Forstanderskapet ved Øre sparebank 1928-1948
 • Medlem Kontrollkommisjonen i Øre sparebank 1929-1944
 • Formann Kontrollkommisjonen i Øre sparebank 1945-1948

Litteratur

 • Tjen Herren med glede, 1973