Evju, Hans Oskar

Evju, Hans Oskar (1886-1967)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvald som representant for
Buskerud 1954-1957
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Evju, Hans Oskar har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 06.01.1886 i Sandsvær, Buskerud
 • Død 20.06.1967
 • Son av gårdbruker Ole H. Evju (1843-1911) og Regine Hvamb (1858-1945)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1928 - 1930, B.
 • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1931 - 1933, B.
 • Representant nr 4 for Buskerud, 1950 - 1953, B.
 • Representant nr 6 for Buskerud, 1954 - 1957, B.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1950-53

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i gruppestyre

 • 1954-57

  Varamedlem gruppestyret, Bondepartiet, 11.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Landbruksskole 1906

Yrke

 • Gårdbruker og skogeier på farsgården Evju i Sandsvær 1906-1953

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1956

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ytre Sandsvær Formannskap 1919-1922 (12 år mellom 1920 og 1934)
 • Ordfører Ytre Sandsvær Kommunestyre 1922-1925, 1925-1928, 1931-1934
 • Medlem Ytre Sandsvær Kommunestyre 1928-1931

Fylkespolitisk aktivitet

 • Formann Fylkesting, Buskerud 1925-1928
 • Medlem Fylkesutvalg, Buskerud 1925-1928
 • Medlem Fylkesutvalg, Buskerud 1928-1931
 • Medlem Fylkesutvalg, Buskerud 1931-1934
 • Medlem Fylkesutvalg, Buskerud 1934-1937
 • Medlem Fylkesutvalg, Buskerud 1937-1940
 • Medlem Fylkesutvalg, Buskerud 1945

Offentlege verv

 • Medlem Jordlovkomiteen 1947-1953

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret i Ytre Sandsvær skogeierforening 1910-1946
 • Medlem Styret i Norges skogeierforbund 1929-1941
 • Formann Lågendalen skogeierforening 1929-1957
 • Formann Ytre Sandsvær skogeierforening 1930-1946
 • Medlem Styret for Buskerud skogselskap 1933-1938
 • Leder Buskerud skogselskap 1938-1952
 • Varaformann Norges skogeierforbund 1941-1949
 • Formann Norges skogeierforbund 1949-1957

Andre administrative verv

 • Medlem Direksjonen i Drammen og Oplands privatbank A/S 1941-1948