Asmyhr, Hans Frode Kielland

Asmyhr, Hans Frode Kielland (1970-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvald som representant for
Akershus 2009-2013
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 26.02.1970 i Lørenskog, Akershus
 • Son av konsernsjef Svein Kristian Asmyhr (1946-) og psykiatrisk hjelpepleier/kursleder Rita Kielland (1948-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 5 for Akershus, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 8 for Akershus, 2009 - 2013, FrP.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2009-2013

  Midlertidig første visepresident, Stortinget, 01.10.2010 - 05.11.2010

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2005-2009

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Næringskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Justiskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 2009-2013

  Medlem, Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, 17.11.2011 - 08.03.2012

Medlemskap i delegasjonar

 • 2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 18.10.2007
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 18.10.2007 - 30.09.2009

  2009-2013

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2009 - 30.09.2010
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Europautvalget, 09.11.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyre

 • 2005-2009

  Tredje varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 05.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Frogner skole 1977-1983
 • Melvold ungdomsskole 1983-1986
 • Lillestrøm videregående skole 1986-1990
 • Grayson County High school, USA 1987-1988
 • Førstegangstjeneste i H.M. Kongens Garde 1990-1991
 • Grunnfag offentlig rett, UiO 1992
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, Goethe Institut, Tyskland 1995
 • Tysk for jurister, UiO 1995
 • Engelsk for jurister, UiO 1997
 • The George Washington University, USA 2000 (Visiting scholar)
 • Cand.jur., UiO 2002
 • Forsvarets høgskole, informasjonskurs 2006
 • Forsvarets høgskole, totalforsvarskurs 2006

Yrke

 • Assistent ved Moenga Bo- og treningssenter 1992-1997
 • Stipendiat i Washington DC, USA 2000 (Robert D. Stuart, jr. Fellowship)
 • Director Burson-Marsteller 2013-2016
 • Partner Panor Public Affairs AS frå 2016

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Vernepliktsmedaljen 1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sørum Kommunestyre 1995-1999, 1999-2003, 2003-2005

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1995-1999
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1999-2003
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 2003-2005

Offentlege verv

 • Medlem Styret for Bygdeutvikling, Akershus 1993-1995
 • Medlem Næringsutvalget, Akershus 1995-1999
 • Medlem Hovedutvalget for oppvekst og omsorg, Sørum 1995-1998
 • Nestleder Klientutvalget, Sørum 1995-1998
 • Nestleder Ligningsnemnda, Sørum 1995-1999
 • Leder Oppvekstutvalget, Sørum 1997-1999
 • Medlem Oppvekstutvalget, Sørum 1999-2002
 • Medlem Overligningsnemnda, Sørum 1999-2003
 • Medlem Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, Akershus 1999-2000
 • Medlem komité for utdanning og kompetanse, Akershus 2003-2005
 • Medlem Industriutvalget 2004-2005 (NOU 2005:4)
 • Medlem Riksrettsutvalget frå 2013

Tillitsverv i parti

 • Formann Sørum FrP 1995-1998
 • Politisk rådgiver FrPs stortingsgruppe 1998-2003
 • Formann Akershus FrP 2001-2006
 • Medlem FrPs Landsstyre 2002-2006
 • Gruppeleder Akershus FrP 2003-2005
 • Sekretariatsleder FrPs stortingsgruppe 2003-2005

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Sentralstyret i Europabevegelsen frå 2011

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Akershus Nett 1997-2000
 • Medlem Styret i Østnett 2000-2001
 • Medlem Styret i Akershus Energi 2000-2005
 • Medlem Styret i Akershus Kraft 2004-2005