Frette, Hans

Frette, Hans (1927-1989)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Rogaland 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 7 dagar

Gå til biletgalleri

Frette, Hans har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 02.09.1927 i Sauda, Rogaland
 • Død 16.10.1989
 • Son av fabrikkarbeider Ola Frette (1887-1960) og husmor Martha Sævereide (1900-1975)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 4 for Rogaland, 1965 - 1969, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 10 for Rogaland, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 8 for Rogaland, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 7 for Rogaland, 1985 - 1989, A.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1977-81

  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 01.10.1982 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjonar

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1986 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 12.06.1986 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Teknisk aftenskole 1945
 • Diverse kurs innen Televerket 1966

Yrke

 • Bud ved Televerket 1942
 • Telefonarbeider ved Televerket 1947
 • Telefonmøntør ved Televerket 1953-1967
 • Telefonformann ved Televerket 1967-1971
 • Montasjeleder, teleformann ved Televerket frå 1971

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Sauda Kommunestyre 1951-1955
 • Varamedlem Sauda Formannskap 1955-1959
 • Medlem Sauda Formannskap 1959-1963, 1963-1966, 1977-1979
 • Varaordfører Sauda Kommunestyre 1966-1967, 1967-1968
 • Ordfører Sauda Kommunestyre 1968-1971, 1971-1975, 1975-1977 (på heltid)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Rogaland 1957-1959
 • Varamedlem Fylkesting, Rogaland 1959-1960
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1960-1963
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1963-1967
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1967-1971
 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1971-1975
 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1975-1979

Offentlege verv

 • Medlem Samferdselsnemnda, Rogaland 1965-1977
 • Medlem Samferdselsstyret, Rogaland 1967-1979
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1976-1979
 • Medlem Byggekomiteen for Haugesund videregående skole frå 1976
 • Medlem og formann Styret for Norske industrikommuners sammenslutning frå 1980
 • Formann Samferdselsnemnda, Rogaland (i 4 år)
 • Formann Ruterådet, Rogaland
 • Formann Byggekomiteen for nytt laboratorium ved Sauda sykehus
 • Medlem og formann Samarbeidsnemnda for Norstødalsveien (formanni 12 år)
 • Medlem og formann Styret for Sauda sykehus (formann i 5 år)
 • Medlem Styret for det kommunale elektrisitetsverket (i 10 år)
 • Medlem Skolestyret, Sauda (i 12 år)
 • Medlem Ryfylke Regionen (i 12 år)
 • Medlem Fattigstyret, Sauda (i 8 år)
 • Medlem Landsdelskomiteen for Agder og Rogaland
 • Medlem Plan- og byggekomiteen for Sauda sykehus/sykehjem
 • Medlem Finansutvalget, Rogaland (i 6 år)

Tillitsverv i parti

 • Medlem Sauda Arbeiderungdomslag frå 1945
 • Medlem Styret for Sauda Arbeiderparti 1945-1965
 • Formann AUF 1949-1951
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1965-1977
 • Formann Rogaland Arbeiderparti frå 1978
 • Medlem Styret for Rogaland Arbeiderparti
 • Formann og kasserer Sauda Arbeiderungdomslag
 • Formann Sauda Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Rogaland krets av NKS i 12 år
 • Medlem Styret i Norsk Teletjenesteforbund, avdeling 12 Stavanger

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Sauda Sparebank frå 1974
 • Medlem Ruterådet i Det Stavangerske dampskipsselskap 1975-1979