Bjerkedok, Henny

Bjerkedok, Henny (1957-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Buskerud 1997-2001

Gå til biletgalleri