Larssen, Heidi

Larssen, Heidi (1951-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 2005-2009
Ansiennitet:
4 år, 17 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 08.11.1951 i Oslo, Oslo
 • Dotter av høyesterettsadvokat Per Larssen (1921-1993) og advokat Kari Pedersen (1921-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 13 for Oslo, 2001 - 2005, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 2005 - 2009, H.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 01.10.2005-17.10.2005 for Per-Kristian Foss.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2001-2005

  Medlem, Finanskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Valgkomiteen, 01.11.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 2001-2005

  Medlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 04.12.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjonar

 • 2001-2005

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2003 - 30.09.2004

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Justis- og politidepartementet, 14.10.1985 - 09.05.1986
  Personlig sekretær, Næringsdepartementet, 23.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hammerfest folkeskole 1957-1965
 • Hammerfest realskole og gymnas, engelsklinjen 1965-1971
 • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo 1971-1979

Yrke

 • Juridisk konsulent i Rikstrygdeverket 1979-1980
 • Juridisk konsulent i Trygderetten 1980-1981
 • Avd.sjef hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1987-1989
 • Avd.sjef hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1990-1997
 • Bydelsdirektør Grünerløkka, Oslo kommune 2006-2007
 • Kst. direktør Kultur- og idrettsetaten, Oslo kommune 2007 (1.3.2007-15.9.2007)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Byråd 1997-1999
 • Medlem Oslo Bystyre 1999-2001

Offentlege verv

 • Medlem A/S Vinmonopolets styre 1996-1997
 • Medlem Forretningsutvalget, Oslo 1999-2001
 • Leder Finanskomiteen, Oslo 1999-2001
 • Medlem Alkoholpolitisk utvalg
 • Medlem Utvalg til å vurdere egenbetaling i helse- og sosialsektoren

Tillitsverv i parti

 • Medlem Hammerfest Unge Høyre 1969-1971
 • Leder Den Konservative Studenterforening Oslo 1976-1976
 • Gruppesekretær Høyres stortingsgruppe 1981-1987
 • Medlem Høyres kommunalkomite 1997-2001
 • Medlem Hovedstyret i Oslo Høyre 1997-2001
 • Medlem Oslo Høyres representantskap 1997-2001
 • Medlem Høyres programkomite 2000-2001
 • Leder Oslo Høyre 2004-2006

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Studenttinget i Oslo 1973-1976
 • Medlem Styret for Norges Juristforbund 1992-1996
 • Nestleder Europabevegelsen 2003-2005

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Oslo Boligbygg KF 2001-2003
 • Leder Styret for Oslo Kinomatografer AS frå 2003
 • Medlem Styret for Oslo Pensjonsforsikring AS frå 2007