Baltzersen, Ingeborg

Baltzersen, Ingeborg (1954-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1989-1993

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 25.07.1954

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Vestfold, 1989 - 1993, SV.