Jensen, Jentoft

Jensen, Jentoft (1901-1953)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 35 dagar

Gå til biletgalleri

Jensen, Jentoft har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 01.05.1901
  • Død 24.06.1953

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Finnmark, 1945 - 1949, A.