Myran, Olav

Myran, Olav (1913-1982)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1973-1977
Ansiennitet:
1 år, 169 dagar

Gå til biletgalleri

Myran, Olav har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 16.12.1913 i Ålen, Sør-Trøndelag
 • Død 12.02.1982
 • Son av Jocum Olsen Myran (1878-1922) og Ovedia Martine Hågensen (1879-1949)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • En rekke kurs vedrørende jordbruksnæringen
 • Jordbruksskolen for fjellbygdene 1937
 • Statens Småbrukslærerskole 1939

Yrke

 • Herredsagronom i Ullensvang 1940-1949
 • Herredsagronom i Ålen og Haltdalen 1949-1971
 • Herredsagronom i Holtålen 1972-1981

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Norske Kommuners Sentralforbunds Hederstegn 1981

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Ålen Kommunestyre 1951-1955, 1955-1956
 • Medlem Ålen Kommunestyre 1956-1959, 1959-1963, 1963-1964
 • Ordfører Ålen Kommunestyre 1964-1967, 1967-1971
 • Varaordfører Holtålen Kommunestyre 1971-1975
 • Ordfører Holtålen Kommunestyre 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1963-1967
 • Medlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1967-1971

Offentlege verv

 • Medlem Rådet for Statens Landbruksbank 1965-1982
 • Ordfører Rådet for Gauldal Elektrisitetsverk 1971-1976
 • Formann arbeidsutvalg for Helsesenter, Ålen 1972
 • Varamedlem Statens vassforsyningsråd 1973-1975
 • Medlem Sykehusnemnda, Sør-Trøndelag

Tillitsverv i parti

 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1957-1964

Tillitsverv i organisasjonar

 • Sekretær Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukerlag 1950-1960
 • Formann Ålen Samvirkelag 1954-1960