Warmedal, Johan Møller

Warmedal, Johan Møller (1914-1988)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Vestfold 1965-1969
Ansiennitet:
15 år, 274 dagar

Gå til biletgalleri

Warmedal, Johan Møller har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 28.04.1914 i Trondenes, Troms
 • Død 19.08.1988
 • Son av disponent Michael Warmedal (1874-1962) og Kirsten Johansen (1877-1957)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Vestfold, 1950 - 1953, H.
 • Representant nr 7 for Vestfold, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 4 for Vestfold, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 2 for Vestfold, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 2 for Vestfold, 1965 - 1969, H.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1954-57

  Nestformann, Kommunalkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Nestformann, Kommunalkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 01.10.1965 - 09.02.1967
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Formann, Protokollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjonar

 • 1958-61

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965

  1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969

Medlemskap i gruppestyre

 • 1961-65

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Nestformann gruppestyret, Høyre, 01.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1931
 • Tromsø lærerskole 1936
 • Studieopphold i Sverige 1936
 • Pedagogisk fagkurs 1937-1940
 • Student 1938
 • Engelsklærereksamen 1938
 • Forberedende prøver 1942
 • Studieopphold i Danmark 1948
 • Studieopphold i Østerrike 1949
 • Studieopphold i Italia 1951

Yrke

 • Ansatt i Grunnskolerådet
 • Lærer i Skånland 1936-1938
 • Lærer i Tromsø 1938-1940
 • Lærer i Nøtterøy 1941-1970
 • Forlagsredaktør i "Hjemmet" 1970-1971
 • Engasjert av Kirke- og undervisningsdepartementet 1971-1972
 • Kontorsjef ved Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen 1972-1977

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Deltakermedaljen 1946
 • Norges Landsforbund for Idretts idrettsmerke i gull 1949
 • Norges Krigsseilerforbunds plakett "Convoy" 1970

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nøtterøy Kommunestyre 1945-1947
 • Varaordfører Nøtterøy Kommunestyre 1947-1948
 • Ordfører Nøtterøy Kommunestyre 1948-1951, 1951-1955

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1947-1951

Offentlege verv

 • Formann Nøtterøy kommunes nemnd for innsamling til Nord-Norge 1945-1946
 • Formann Ungdoms- og idrettsnemnda, Nøtterøy 1945-1948
 • Medlem Skolestyret, Nøtterøy 1948-1955
 • Varaformann Budsjettnemnda, Vest-Agder 1948-1952
 • Formann Brannstyret, Nøtterøy 1948-1955
 • Formann Styret for Nøtterøy elektrisitetsverk 1948-1955
 • Revisor Overformynderiet, Vestfold 1949
 • Formann Styret for Felles vannverk Nøtterøy-Tønsberg 1949-1953
 • Medlem Styret for Vestfold sentralsykehus 1951-1953
 • Medlem Byggekomiteen for fylkessykehuset 1951-1955
 • Varamedlem Riksrevisjonen 1954-1957
 • Riksrevisor Riksrevisjonen 1958-1979
 • Medlem Komiteen til å gjennomgå bestemmelsene i lov om kommunevalg av 10 april 1925 og fremme grunngitte forslag til endringer 1960-1961
 • Medlem Utvalget til å utrede hovedprinsippene for oppbyggingen av den sentrale forvaltningsorganisasjon 1967-1969
 • Nestformann Riksrevisjonen 1980-1981
 • Riksrevisor Riksrevisjonen 1982-1986

Tillitsverv i parti

 • Formann Nøtterøy Unge Høyre 1946-1947
 • Viseformann Unge Høires Landsforbund 1946-1947
 • Formann Unge Høyres Landsforbund 1947-1950
 • Medlem Høyres boligprogramkomité 1948-1953
 • Medlem Styret for Vestfold Høyre 1950-1970
 • Medlem Høyres landsstyre 1950-1970
 • Landsstudieleder Høyre 1951-1954
 • Æresmedlem Vestfold Unge Høyre 1951-1951
 • Bestyrer Høyreskolen på Reistad 1953-1954
 • Formann Høyres landskommunalutvalg 1956-1959
 • Medlem Høyres programkomité 1959-1960

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret i Tromsø ungdomskorps 1930-1935
 • Formann Tromsø lærerskoles elevlag 1934-1936
 • Medlem Styret i Tromsø engelsklærerlag 1939
 • Medlem Styret i Tromsø lokalavdeling av Norges lærerlag 1939

Litteratur

 • Warmedal, Johan Møller: Kommunalkunnskap I-II
 • Warmedal, Johan Møller: Petter Dass, dikterpresten fra Hålogaland, Oslo 1942
 • Warmedal, Johan Møller: Dagens kommunalpolitikk I-II, 1947
 • Warmedal, Johan Møller: Hvem får 100? Konkurranser i ordpensum, Oslo 1948
 • Warmedal, Johan Møller: Hvordan skatten beregnes, Horten 1949
 • Warmedal, Johan Møller: Håndbok i foreningsteknikk, Tønsberg 1950
 • Warmedal, Johan Møller og John Elden: Sosialpolitikken i Norge. Grunnbok for Høyres studiesirkler, Oslo 1952
 • Warmedal, Johan Møller: Møteledelse og taleteknikk, 1954-55
 • Warmedal, Johan Møller: Høyrepolitikk. Valghåndboken, 1957
 • Warmedal, Johan Møller: Kommunebudsjett og kommuneskatt, Reistad 1960
 • Warmedal, Johan Møller: Kommuner, fylket og staten. Budsjett, skattøre og utgiftsfordeling; håndbok for kommunestyre- og fylkesrepresentanterer, Reistad 1964
 • Gervin, Ernst, June Heggenhougen og J. Møller Warmedal (red.): Moro å vite for hele familien, Hjemmet 1971
 • Warmedal, Johan Møller: Praktisk kommunalkunnskap, Oslo 1973