Ringstad, Jorunn

Ringstad, Jorunn (1943-2018)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Sogn og Fjordane 2001-2005
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Ringstad, Jorunn har gått bort.

Biografi

Personalia

 • Fødd 03.09.1943 i Askvoll, Sogn og Fjordane
 • Død 12.09.2018
 • Dotter av gårdbruker Sverre Ringstad (1907-1984) og husmor Sunniva Ølmheim (1913-1997)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1989 - 1993, Sp.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1993 - 1997, Sp.
 • Representant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1997 - 2001, Sp.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 2001 - 2005, Sp.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1997-2001

  Visepresident, Odelstinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1993-97

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Første nestleder, Samferdselskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjonar

 • 1993-97

  Nestleder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Europautvalget, 21.06.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1999 - 30.09.2000

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 06.11.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyre

 • 1993-97

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1997 - 16.03.1999
  Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 16.03.1999 - 04.10.2000
  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 04.10.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 13.10.2002 - 25.03.2003

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1963
 • Bergen offentlige lærerhøgskole 1967
 • Ingeniørutdanning NKI Ingeniørhøgskole 1975
 • Lærerarbeid i udelt/fådelt skole (halvårsenhet) 1982
 • Sogndal Lærarhøgskole (eks. informatikk, halvårsenhet) 1986
 • Adjunkt 1986

Yrke

 • Lærer Leirvåg 3-delte skole 1963-1964
 • Lærer Askvoll realskole 1964-1965
 • Lærer Askvoll ungdomsskole 1967-1970
 • Laborant ved Haukeland sykehus 1970-1971
 • Lærer Askvoll ungdomsskole 1971-1988

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Askvoll Kommunestyre 1987-1991, 1991-1993

Offentlege verv

 • Medlem en rekke kommunale nemnder 1976-1987
 • Medlem Skolestyret, Askvoll 1976-1978
 • Nestleder Skolestyret, Askvoll 1978-1980
 • Leder Skolestyret, Askvoll 1980-1986
 • Medlem Det sakkyndige råd for åndsverker 1984-1988
 • Medlem Skolestyret, Askvoll 1986-1987
 • Varamedlem Oljeutvalget, Sogn og Fjordane 1988-1992
 • Varamedlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1990-1992
 • Medlem Arbeidstilsynets distriktsstyre, 8. distrikt 1990-1993
 • Varamedlem Styret for Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane 1992-1995
 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1994-1997
 • Leder HAFS, samarbeidsråd for kommunene Hyllestad, Askevoll, Fjaler, Solund og Gulen 1995-1997
 • Medlem Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon 2001-2002
 • Leder Vegtilsynsutvalget frå 2007
 • Medlem Styret i Helse Førde 2007-2008
 • Medlem Riksrettsutvalget 2007-2013
 • Nestleder Styret i Helse Førde frå 2008
 • Medlem Riksvalgstyret 2009-2017
 • Stedfortreder Riksrettsutvalget frå 2013

Tillitsverv i parti

 • Medlem Sp's landsstyre 1997-2000

Tillitsverv i organisasjonar

 • Diverse verv Askvoll lærarlag 1980-1982
 • Medlem Landsstyret i Norsk Lærerlag 1982-1987
 • Leder Kommunenes Sentralforbunds skole- og kulturutvalg 1988-1992
 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane fylkeskrets av Kommunenes Sentralforbund 1988-1992
 • Medlem Kommunenes Sentralforbunds Lønns- og personalutvalg 1992-1993
 • Leder Sogn og Fjordane fylkeskrets av Kommunenes Sentralforbund 1992-1993
 • Varamedlem Styret for Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter

Andre administrative verv

 • Formann Rådet for Firda Billag 1990-1993
 • Medlem Styret i Nationen A/S 1997-1999