Kvaale, Jørund

Kvaale, Jørund (1893-1961)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvald som representant for
Aust-Agder 1954-1957
Ansiennitet:
1 år, 56 dagar

Gå til biletgalleri

Kvaale, Jørund har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 10.08.1893 i Bygland, Aust-Agder
 • Død 04.06.1961
 • Son av gardbruker Gunnar Jørundson Kvaale (1859-1949) og Aaslaug Bygland (1868-1931)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Aust-Agder, 1931 - 1933, B.
 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1937 - 1945, B.
 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1954 - 1957, B. (11.01.1954 - 05.04.1957)
 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 1954 - 1957, B. (05.04.1957 - 10.01.1958)

Vararepresentasjonar

 • Rykte opp som representant 05.04.1957 etter Arne Leonhard Nilsens død.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1954-57

  Medlem, Samferdselskomiteen, 05.04.1957 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Amtskole i Valle 1909-1910
 • Landbruksskole i Setesdal 1911-1912

Yrke

 • Hospiterte ved Norges landbrukshøgskole 1913-1914
 • Gardbruker på Kvåle 1931-1961
 • Forretningsfører i Otra skogeigarlag 1937-1943

Annan aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • I fangenskap 1943-1945

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1959

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bygland Kommunestyre 1922-1924, 1937-1940
 • Ordfører Bygland Kommunestyre 1928-1931, 1931-1934, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1945-1947
 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1947-1951
 • Varamedlem Fylkesutvalg, Aust-Agder 1947-1951
 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1951-1955
 • Varamedlem Fylkesutvalg, Aust-Agder 1951-1955
 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1955-1959

Offentlege verv

 • Medlem Styret for Landbruksskolene, Aust-Agder 1924-1938
 • Formann Styret for Landbruksskolene, Aust-Agder 1938-1939
 • Medlem Riksskattestyret 1945-1961
 • Medlem Tilsettingsrådet, Aust-Agder 1946-1961
 • Medlem Kommunalutvalget av 1948 frå 1948
 • Medlem Valgnemnda, Aust-Agder 1948-1952
 • Medlem Næringsnemnda 1952-1955
 • Medlem Styret for Aust-Agder sjukehus 1952-1960
 • Medlem Budsjettnemnda, Aust-Agder 1953
 • Medlem Valgnemnda, Aust-Agder 1955
 • Medlem Ligningsrådet, Bygland
 • Medlem Forliksrådet, Bygland
 • Medlem Småbruksnemnda, Bygland

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Bygland ungdomslag 1916-1920
 • Medlem Representantskapet i Agder Samslakteri 1941-1950
 • Medlem Styret for Agder Samslakteri 1951-1954
 • Formann Styret for Agder Samslakteri 1955-1961
 • Medlem Representantskapet i Norges Kjøtt- og fleskesentral 1956-1961
 • Medlem Styret for Vest-Agder ungdomslag

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Bygland sparebank 1924-1926
 • Formann Styret for Bygland sparebank 1926
 • Formann Styret for Setesdalens Bilruter 1935-1943
 • Medlem Styret for Setesdalens Bilruter 1943-1953