Seland, Karstein

Seland, Karstein (1912-2005)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Hedmark 1969-1973
Ansiennitet:
8 år, 161 dagar

Gå til biletgalleri

Seland, Karstein har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 05.01.1912 i Gyland, Vest-Agder
 • Død 13.01.2005
 • Son av gårdbruker Søren T. Seland (1872-1946) og husmor Kristine Høyland (1876-1962)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1961 - 1965, Sp.
 • Representant nr 3 for Hedmark, 1965 - 1969, Sp.
 • Representant nr 3 for Hedmark, 1969 - 1973, Sp.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 28.08.1963-25.09.1963 for Karen Grønn-Hagen.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1965-69

  Medlem, Landbrukskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Formann, Landbrukskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 19.10.1972 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjonar

 • 1969-73

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1972 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Søgne landbruksskole 1929-1931
 • Befalskurs i Hærens sanitet 1933
 • Statens småbrukslærerskole 1933-1935

Yrke

 • Lærer ved Blæstad landbruksskole 1938-1945
 • Overlærer ved Glåmdal jord- og skogbruksskole 1945-1973
 • Lektor ved Jønsberg Landbruksskole 1973-1977

Annan aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Deltok i Hjemmestyrkene 1944-1945

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • "Vær positiv"-prisen fra avisa Glåmdalen 1994

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vinger Formannskap 1958-1959, 1959-1963
 • Medlem Kongsvinger Formannskap 1963-1964, 1964-1967

Offentlege verv

 • Medlem Kongsvinger menighetsråd frå 1962
 • Medlem Kulturstyret, Kongsvinger 1973-1976
 • Formann Vinger-Odal prostiråd 1973-1978
 • Varaformann Kongsvinger menighetsråd 1973-1978

Tillitsverv i parti

 • Formann Kongsvinger Sp 1954-1959
 • Gruppeleder den ikke-sosialistiske gruppe i kommunestyret i Vinger 1958-1965
 • Formann Hedmark Sp 1959-1964
 • Formann Sp's kommunalutvalg 1965-1969
 • Formann Sp's landbruksutvalg 1965-1973
 • Formann Sp's programkomite 1975-1975

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leder og lærer Søndagsskolen Vang Menighetshus 1938-1945
 • Formann Vang indremisjon 1938-1945
 • Formann Kongsvinger og Omegn Binæringslag 1947-1952
 • Leder Hobbyklubb for tenåringer i Kongsvinger 1949-1953
 • Formann Vinger Sentralskoles foreldrelag 1953-1958
 • Formann Vinger Bondelag 1954-1959
 • Formann Vinger Sentralskoles skolemusikkorps 1958-1961
 • Formann Norsk Landbrukslærerlag 1973-1977
 • Formann Kongsvinger Hagelag frå 1983

Andre administrative verv

 • Formann Norsk Bygdesosiologisk Selskap 1970-1972
 • Formann Råd og hjelpetjenesten for pensjonister, Kongsvinger 1987-1997