Egeland, Kjølv

Egeland, Kjølv (1918-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til biletgalleri

Egeland, Kjølv har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 08.09.1918 i Haugesund, Rogaland
 • Død 30.12.1999
 • Son av maskinsjef Laurits Egeland (1888-1968) og husmor Jenny Johannessen (1889-1971)

Stortingsperiodar

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 15.01.1976 - 08.10.1979

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1938
 • Cand.philol. 1943
 • Pedagogisk eksamen 1943
 • Kurs og studiereiser i Norden, England, Tyskland, Frankrike og USA 1953
 • Kurs og studiereiser i Norden, England, Tyskland, Frankrike og USA 1955
 • Kurs og studiereiser i Norden, England, Tyskland, Frankrike og USA 1970-1971

Yrke

 • Lektor ved Sauda gymnas og realskole 1944-1945
 • Lektor ved ved St. Svithun skole, Stavanger 1945-1963
 • Lektor i norsk ved Stockholms högskola og reiselektor 1949-1951
 • Lektor ved Stavanger offentlige lærerskole 1960-1962
 • Rektor ved Stavanger katedralskole 1963-1969
 • Direktør ved Rogaland distriktshøyskole 1969-1974 (med permisjon fra Katedralskolen)
 • Rektor ved Stavanger katedralskole 1974-1985

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Ordre des Arts et des Lettres 1977 (fransk orden)
 • Stavanger kommunes kulturpris 1987

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stavanger Bystyre 1955-1959, 1963-1967
 • Medlem Stavanger Formannskap 1959-1963, 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1963-1965

Offentlege verv

 • Medlem Bibliotekstyret, Stavanger 1955-1963
 • Medlem Skolestyret, Stavanger 1955-1963
 • Medlem Styret for Rogaland Teater 1956-1966
 • Medlem Kinostyret, Stavanger 1960-1964
 • Medlem Kringkastingsrådet 1960-1966
 • Formann Planutvalget for videregående skoler, Rogaland 1962-1965
 • Medlem Videreutdanningskomiteen av 1965 1964-1970
 • Formann Universitetskomiteen for Rogaland 1965-1971
 • Formann Kulturutvalget, Stavanger 1965-1971
 • Varamedlem Norsk kulturråd 1965-1978
 • Medlem Styret for Norsk Hotellfagskole 1966-1978
 • Formann Det lokale programråd for NRK - Rogaland 1967-1974
 • Medlem Styret for Symfoniorkestret, Stavanger 1969-1979
 • Medlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1970-1974
 • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1976-1980
 • Medlem Norsk kulturråd 1979-1984
 • Medlem Styret for Nordens Hus i Torshavn frå 1980
 • Formann Styret i Norsk Rikskringkasting 1980-1983
 • Medlem Styret i Norsk Rikskringkasting 1984-1987
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Rogaland Teater til 1999

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret for Stavanger Sosialistlag 1950-1953, 1956-1966
 • Formann Stavanger Sosialistlag 1953-1956
 • Medlem Utdanningsutvalget til Det norske Arbeiderparti 1977-1983
 • Medlem Kulturutvalget til Det norske Arbeiderparti 1979-1981

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Norsk lektorlag, Stavanger krets 1953-1955
 • Medlem Styret for Stavanger AOF 1958-1976

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Sola Strand Hotel 1972-1999
 • Medlem Forstanderskapet ved Stavanger Sparekasse 1976-1983
 • Medlem Representantskapet for Sparebanken Rogaland 1978-1987
 • Formann Forstanderskapet ved Stavanger Sparekasse frå 1983

Litteratur

 • Egeland, Kjølv: Flere studiehefter for AOF
 • Samleverk og antologier
 • Egeland, Kjølv: Nordahl Grieg, Oslo 1953
 • Egeland, Kjølv: Folk og forhold i Haugesund i begynnelsen av 1890-åra, Haugesund 1954
 • Natvig-Pedersen, G. og Kjølv Egeland: Norsk rettskrivningsordliste: bokmål, Oslo 1959
 • Egeland, Kjølv: Skyld og skjebne. Studier i fire romaner av Sigurd Hoel, Oslo 1960
 • Egeland, Kjølv og Tordis Ørjasæter: "Mellomkrigstid", i Edvard Beyer: Norsk litteraturhistorie, bind 5, Oslo 1975