Five, Kaci Kullmann

Five, Kaci Kullmann (1951-2017)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Akershus 1993-1997
Ansiennitet:
16 år, 10 dagar

Gå til biletgalleri

Five, Kaci Kullmann har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 13.04.1951 i Oslo, Oslo
 • Død 19.02.2017
 • Dotter av tannlege Kjell Kullmann (1925-1996) og tannpleier Anne-Lise Heiberg (1927-2017)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 3 for Akershus, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 5 for Akershus, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 5 for Akershus, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 4 for Akershus, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 2 for Akershus, 1993 - 1997, H.

Vararepresentasjonar

 • Medlem av regjeringa 16.10.1989-03.11.1990, Jan Tore Sanner møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 16.10.1989
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 08.11.1990 - 30.09.1993
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjonar

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 06.06.1984 - 30.09.1985

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 29.10.1991 - 30.09.1993
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 31.10.1994
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997

Medlemskap i gruppestyre

 • 1981-85

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Nestleder gruppestyret, Høyre, 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Nestleder gruppestyret, Høyre, 03.11.1990 - 01.05.1991
  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.05.1991 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1993 - 30.09.1996

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Utenriksdepartementet, Handelsavd, 16.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eiksmarka, folkeskole 1964
 • Nadderud videregående skole, examen artium 1969
 • Handelsgymnas, studentfagkurset 1970
 • Cand.mag. (offentlig rett, fransk og statsvitenskap), UiO 1975
 • Cand.polit. (statsvitenskap hovedfag), UiO 1981

Yrke

 • Diverse styreverv
 • Konsulent Norsk arbeidsgiverforening 1980-1981
 • Seniorrådgiver og samfunnskontakt i European Public Policy Advisors 1997-1998
 • Konserndirektør i Aker RGI med ansvar for samfunnskontakt, nasjonalt og internasjonalt 1998-2002
 • Samfunns- og myndighetskontakt i Kaci Rådgivning frå 2002

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Ridder av Den franske æreslegionen 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bærum Kommunestyre 1975-1979, 1979-1981

Offentlege verv

 • Medlem Ungdomsnemnda, Bærum 1975-1979
 • Medlem Utvalg til å vurdere problemer med skolens innhold 1979-1982
 • Medlem Utvalg til å utrede bedret reisetilbud for vernepliktige mannskaper 1979
 • Viseformann Skolestyret, Bærum 1979-1981
 • Varamedlem Statens ungdomsråd 1979-1981
 • Varamedlem Statens Naturvernråd 1981-1986
 • Varamedlem Nobelkomiteen 2000-2002
 • Leder Styret for Norges Eksportråd 2000-2002
 • Medlem Utvalget til å utrede gassteknologi 2001-2003
 • Medlem Nobelkomiteen 2003-2015
 • Leder Nobelkomiteen 2015-2017

Tillitsverv i parti

 • Kasserer Bærum Unge Høyre 1970-1971
 • Viseformann Bærum Unge Høyre 1971-1972
 • Formann Bærum Unge Høyre 1972-1973
 • Medlem Unge Høyres sentralstyre 1973-1977
 • Medlem Høyres sentralstyre 1975-1982
 • Formann Unge Høyres Landsforbund 1977-1979
 • Viseformann Bærum Høyre 1979-1982
 • Medlem Høyres programkomité 1979-1981
 • 2. viseformann Høyre 1982-1984
 • 1. viseformann Høyre 1984-1988
 • Leder Høyre 1991-1994

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret for Lillehammer OL-92 1984-1986
 • Medlem Lillehammers olympiske organisasjonskomité (LOOC) 1988-1989
 • Medlem Lillehammer OLs kulturutvalg 1989
 • Nestformann Rådet for SOS-barnebyer 1997-2002
 • Leder Rådet for SOS-barnebyer frå 2002

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Kreditkassen 1978-1982
 • Medlem Representantskapet for livsforsikringsselskapet Gjensidige 1979-1983
 • Varamedlem Styret for Asker og Bærum Budstikke 1997-1999
 • Medlem Styret for P4 1998
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Løvenskiold Vækerø frå 1998
 • Leder Styret for Scheiblers legat 1998-2002
 • Leder Styret for P4 1999
 • Medlem Styret for Asker og Bærum Budstikke frå 1999
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Aker RGI 2000-2002
 • Medlem Styret for Norsk Medisinaldepot ASA frå 2001
 • Medlem Styret for Magda Muller Mowinckels legat frå 2002
 • Medlem Styret i Statoil 2002-2003 til 29.09.2003
 • Nestleder Styret for Scheiblers legat frå 2002
 • Leder Stiftelsesforeningen frå 2003
 • Nestleder Styret i Statoil 2003-2007 fra 01.11.2003
 • Konstitituert leder Styret i Statoil 2003 29.09.-01.11.2003
 • Medlem Styret for Vitus apotek frå 2003
 • Medlem Styret for Bluewater Insurance ASA frå 2004
 • Medlem Styret for Clavis Pharma ASA frå 2007

Litteratur

 • Five, Kaci Kullmann: Erfaringer med etableringsloven, Oslo 1981
 • Petersen, Jan og Kaci Kullmann Five: Det nye Europa, Høyres Hovedorganisasjon Oslo 1990
 • Five, Kaci Kullmann: Avlutningstale på Høyres landsmøte 1991, Høyres Hovedorganisasjon Oslo 1991
 • Five, Kaci Kullmann: "Norges plass i europeisk samarbeid", i: Norsk militært tidsskrift årg 162, nr. 12, 1992
 • Jønsson, Bjørg: Bak masken: seks politikerportretter, Gyldendal Oslo 1993