Lian, Karin

Lian, Karin (1942-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1997-2001
Ansiennitet:
13 år, 326 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 12.03.1942 i Holmestrand, Vestfold
 • Dotter av gårdbruker Harald Foss (1906-1984) og husmor/gårdbruker Ellen Lovise Sjuve (1909-1977)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 4 for Vestfold, 1977 - 1981, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 4 for Vestfold, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 4 for Vestfold, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 3 for Vestfold, 1993 - 1997, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1997 - 2001, A.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 01.10.1997-17.10.1997 for Jørgen Kosmo.
 • Møtte fast som representant 17.03.2000-30.09.2001 for Jørgen Kosmo.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1989-93

  Varasekretær, Lagtinget, 10.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 21.05.1986
  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Valgkomiteen, 21.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Sosialkomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjonar

 • 1985-89

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993
  Delegat, FNs generalforsamling, 1990 -

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs i kommunal kompetanse
 • Realskoleeksamen 1959
 • Handelsskole 1960
 • Kurs i prosjektledelse, Høgskolen i Vestfold 1998-1999

Yrke

 • Kontordame A/S Stilmønster, Tønsberg 1959-1960
 • Assistent Sem trygdekontor 1960-1963
 • Kontormedarbeider Andebu kommunekasse 1975-1980
 • Postekspeditør Andebu postkontor 1982-1985
 • Flere ulike oppgaver for Frivillighetssentralen i Andebu frå 2005

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1979-1983
 • Medlem Fylkesutvalg, Vestfold 1983-1985

Offentlege verv

 • Medlem Kulturstyret, Andebu 1977-1980
 • Medlem Fylkesskolestyret, Vestfold 1980-1983
 • Medlem Skolestyret 1980-1983
 • Medlem Styret for Granli psykiatriske sykehjem 1984-1985
 • Medlem Administrasjonsutvalget 1984-1985
 • Domsmann Herredsretten 1984-1987
 • Meddommer Byretten, Tønsberg 1988-1991
 • Medlem Oslofjordens Friluftsråd 1993-1996
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Vestfold 1999-2003

Tillitsverv i parti

 • Studieleder Andebu A 1973-1977
 • Medlem A's kvinneutvalg i Vestfold 1977-1979
 • Leder Fylkespartiets komite for Barneåret 1979-1979
 • Leder A's kvinneutvalg i Vestfold 1979-1982
 • Medlem Styret for Vestfold A 1980-1987
 • Medlem DNAs landsstyre 1981-1985
 • Sekretær Andebu A 1983-1988
 • Leder Andebu A 1988-1990, 1998-2005
 • Medlem Internasjonalt utvalg i Vestfold 1998-2000
 • Medlem Samarbeidsutvalg faglig politisk arbeid i Vestfold 2000-2007
 • Medlem Kvinnepolitisk utvalg i Vestfold 2004-2006
 • Varamedlem Vestfold A frå 2006
 • Medlem styret for Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold frå 2006
 • Medlem A's kvinnenettverk, ressursgruppe for UD frå 2007
 • Medlem styringsgruppe for Vestfold As seniorgruppe

Tillitsverv i organisasjonar

 • AOF-kontakt Andebu 1972-1977
 • Nestlandsleder Framfylkingen 1993-1996
 • Leder Framfylkingen i Vestfold 2000-2002
 • Kursleder Samarbeidsprosjekt Norsk Folkehjelp og A's kvinneorganisasjon, kurs i Serbia og Murmansk 2004-2005

Andre administrative verv

 • Medlem styret i Vidaråsen landsby