Johnsen, Kitty

Johnsen, Kitty (1940-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1973-1977

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 01.03.1940

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Vestfold, 1973 - 1977, A.