Hauge, Knut

Hauge, Knut (1930-2010)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1973-1977

Gå til biletgalleri

Hauge, Knut har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 03.06.1930
  • Død 23.11.2010

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 5 for Møre og Romsdal, 1973 - 1977, A.

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Luftfartsverkets styre, 1994-1995