Hauge, Knut

Hauge, Knut (1930-2010)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1973-1977

Gå til biletgalleri

Hauge, Knut har gått bort.

Finn informasjon etter