Asdahl, Kristian

Asdahl, Kristian (1920-2000)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Akershus 1965-1969
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Asdahl, Kristian har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 08.04.1920 i Nes, Akershus
 • Død 21.01.2000
 • Son av bonde og disponent Erik Asdahl (1890-1977) og Thora Leona Gudveig Fossum (1895-1959)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 7 for Akershus, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 5 for Akershus, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 2 for Akershus, 1965 - 1969, H.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1954-57

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Protokollkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1961-65

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Industrikomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjonar

 • 1965-69

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969
  Delegat, FNs generalforsamling, 1968 -

Medlemskap i gruppestyre

 • 1965-69

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1939
 • Examen artium 1944
 • Handelshøyskolen i København 1949
 • Studerte ved Université de Neuchâtel, Sveits 1953

Yrke

 • Bestyrer firma E. Asdahl A/S, Årnes 1939-1946
 • Innehaver av firma E. Asdahl A/S, Årnes 1949-1958
 • Ansatt ved Stavanger Electro-Staalverk A/S, Jørpeland 1949-1951
 • Administrerende direktør Joh. Bastiansen A/S, Stavanger Staal A/S, København 1951-1953
 • Administrerende direktør Stavanger Staal A/S, Oslo 1954-1963
 • Salgsdirektør Stavanger Electro-Staalverk A/S, Jørpeland 1955-1963
 • Konsulent Stavanger Electro-Staalverk A/S, Jørpeland 1963-1972

Annan aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Troppssjef i hjemmestyrkene O. 1223 Nes 1943-1945

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Idrettsmerkestatuetten 1960
 • Statuettklubbens hederspris 1976
 • Diplom og sølvmerket Birkebeinerrennet 1979
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Nes Kommunestyre 1951-1955, 1955-1959

Offentlege verv

 • Medlem Friluftsrådet, Nes 1950-1952
 • Medlem Representantskapet for Indiafondet 1958-1963
 • Medlem Styret for A/S Vaksdal mølle 1964-1976
 • Formann Representantskapet for Norges Bank 1965-1977
 • Formann Plan- og byggekomiteen, Bærum frå 1969
 • Viseformann Representantskapet for Norges Bank 1978-1983
 • Formann Representantskapet for Norges Bank 1984-1991
 • Varamedlem Eldrerådet, Bærum 1995-1999

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret for Nes Høyre 1946-1958
 • Medlem Styret for Akershus Høyre 1946-1961
 • Formann Akershus Unge Høyre 1949-1953
 • Formann Nes Unge Høyre 1949-1953
 • Medlem Unge Høyres landsstyre 1951-1955
 • Viseformann Akershus Høyre 1953-1957
 • Medlem Høyres landsstyre 1954-1961
 • Viseformann Unge Høyres landsstyre 1955-1957
 • Medlem Høyres programkomité 1955-1961
 • Formann Akershus Høyre 1958-1961
 • Medlem Hovedstyret i Bærum Høyre 1961-1970, 1974-1999
 • Formann Akershus Høyres finanskomité 1963-1966
 • Formann Hovedstyret i Bærum Høyre 1970-1974
 • Formann Bærum Høyres finanskomité 1975-1992
 • Formann Finanskomiteen for Aksjonen for borgerlig samhold 1975-1979
 • Æresmedlem Bærum Høyre frå 1992
 • Medlem Bærum Høyres finanskomité 1993-2000
 • Medlem Akershus Høyres økonomiske utvalg til 2000

Tillitsverv i organisasjonar

 • Viseformann De Studerendes Raad, Handelshøjskolen, København 1947-1948
 • Formann Nes Kjøpmannsforening 1950-1951
 • Formann Hovedstyret i Norske Siviløkonomers Forening 1959-1966
 • Formann Næringsorganisasjonenes samarbeidsutvalg for effektivisering i statsforvaltningen 1959-1960
 • Medlem Næringsorganisasjonenes samarbeidsutvalg for effektivisering i statsforvaltningen 1960-1964
 • Medlem Styret i Nordiska Civilekonomförbundet 1960-1963
 • Formann Rådet for AIESEC Norge (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) 1963-1969
 • Viseformann Nordiska Civilekonomförbundet 1963-1971
 • Rådsmedlem En Verden, Norge 1967-1977
 • Rådsmedlem En Verden, Norge 1988-1999
 • Medlem Styret i Baltikumgruppen, Oslo 1992-1997
 • Medlem Styret i Norsk forening mot Antisemittisme 1992-2000

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Stavanger Staal A/S, København 1951-1957
 • Medlem Styret for Joh. Bastiansen A/S 1951-1957
 • Medlem Styret for Safety Ammunition Ltd A/S, København 1953-1958
 • Medlem Styret for A/S Chr. Olsen, Oslo 1954-1970
 • Medlem Styret for Stavanger Staal A/S, Oslo 1955-1960
 • Medlem Styret for Kunststoff Patentverwaltung A/G, Sveits 1956-1978
 • Medlem Styret for Forlagsselskapet Bedriftsøkonomen, Oslo 1960-1967
 • Varamedlem Styret for Morgenbladet A/S, Oslo 1961-1974
 • Formann Styret for Norway Stone A/S, Oslo 1961-1974
 • Medlem Representantskapet for Norske Merkantile Forsikring A/S 1961-1964
 • Medlem Representantskapet for Pallas Norsk Forsikringsselskap A/S, Oslo 1962-1964
 • Medlem Styret for Hustad Kalk og Marmor A/S, Molde 1962-1968
 • Medlem Styret for Lewis Strand A/S, Drammen-Oslo 1963-1970
 • Medlem Styret for Interbygg A/S, Oslo 1963-1968
 • Medlem Styret for H-System A/S, Oslo 1963-1971
 • Medlem Styret for Bakelittfabrikken A/S Oslo-Aurskog-Åndalsnes 1964-1997
 • Medlem Styret for Morgenbladet A/S 1964-1965
 • Medlem Styret for Bjarne H. Reenskaug A/S, Oslo 1964-1966
 • Medlem Styret for Forsikringsaktieselskabet Norvegia 1964-1979
 • Formann Styret for Scandinavian Hovercraft Promotion Ltd., Oslo 1964-1980
 • Formann Styret for A/S EPA, Oslo 1964-1981
 • Formann Styret for Gränges Nyby Stål A/S, Oslo 1965-1980
 • Formann Styret for Nyby Stål A/S, Oslo 1965-1980
 • Medlem Styret for Sognegranitt A/S, Molde 1966-1974
 • Formann Styret for Fusjon og Finans A/S, Bærum 1968-1993
 • Medlem Styret for Haldens Bomuldsspinderi & Væveri A/S 1969-1971
 • Formann Styret for Skandia Plate A/S, Oslo 1969-1978
 • Formann Styret for Interbygg A/S, Oslo 1969-1978
 • Formann Styret for Ringnor GMBH & Co., Neumünster, Vest-Tyskland 1969-1978
 • Formann Styret for Norinvest A/S, Oslo 1970-1976
 • Formann Styret for Lewis Strand A/S, Drammen-Oslo 1970-1993
 • Formann Styret for A/S Chr. Olsen, Oslo 1970-1984
 • Formann Styret for Haldens Bomuldsspinderi & Væveri A/S 1971
 • Formann Styret for Nitedals Tændstikfabrik A/S 1972-1975
 • Medlem Styret for Bryn-Halden-Nitedals Tændstikfabrik A/S 1972-1975
 • Medlem Styret for Far East Investments A/S, Kristiansand 1972-1983
 • Medlem Styret for P.T. Guri, Indonesia 1972-1983
 • Formann Styret for A/S Pulp Service 1973-1993
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Norsk Wallboard A/S Vennesla 1973-1985
 • Formann Styret for Nordisk Træmassekompani A/S, Oslo 1973-1993
 • Medlem Styret for Noramin A/S, Bærum 1973-1984
 • Formann Styret for Tomten A/S, Sandvika 1973-1978
 • Medlem Styret for Fotosentralen A/S, Trondheim 1974-1984
 • Medlem Styret for Cipax Plast A/S, Aurskog 1974-1978
 • Medlem Styret for Norinas A/S, Oslo 1974-1979
 • Medlem Styret for Pallas Norsk Forsikringsselskap A/S, Oslo 1974-1979
 • Medlem Styret for NORSE Petroleum A/S, Bergen 1975-1976
 • Formann Styret for Bryn-Halden-Nitedals Tændstikfabrik A/S 1975-1979
 • Medlem Styret for Trosvik A/S og Trosvik Verksted A/S (Trosvik-gruppen), Brevik 1976-1986
 • Formann Styret for NORSE Petroleum A/S, Bergen 1976-1986
 • Formann Styret for A/S Chr. Olsen Invest, Oslo 1976-1999
 • Medlem Styret for F. Selmer A/S, Oslo 1977-1981
 • Formann Skips Stoneship A/S, Hauge i Dalane 1977-1978
 • Formann Skips A/S Prince, Hauge i Dalane 1977-1978
 • Formann Skips A/S King, Hauge i Dalane 1977-1978
 • Medlem Styret for Tomten A/S, Sandvika 1978-1985
 • Medlem Styret for Uddeholm Stål A/S, Oslo 1980-1982
 • Formann Styret for Interbygg Nes A/S, Årnes 1981-2000
 • Medlem Styret for A/S EPA, Oslo 1981-1983
 • Formann EXPLONOR A/S Oslo 1981-1983
 • Medlem Styret for Aksjefondet Kapitalinvest, Oslo 1981-1984
 • Formann Styret for FFV A/S (datterselskap av FFV koncernen, Sverige), Oslo 1981-1992
 • Formann NOREXPLOR A/S Oslo 1982-1983
 • Medlem Representantskapet for Det Norske Oljeselskap 1983-1984
 • Medlem Styret for C.E. Johanson A/S, Bærum 1983-1986
 • Medlem Styret for Norse Investment A/S, Bergen 1984-1986
 • Medlem Styret for Norse Shipping A/S, Bergen 1984-1986
 • Formann Styret for Fotosentralen A/S, Trondheim 1984-1988
 • Formann Styret for Noramin A/S, Bærum 1984-1993
 • Formann Styret for A/S Chr. Olsen-Mittet 1984-1998
 • Medlem Styret for Norse Petroleum Inc., U.S.A. 1985-1986
 • Medlem Styret for Dreyer Aksjeselskap A/S, Stavanger 1985-1989
 • Medlem Styret for Norse Exploration, Inc., U.S.A. 1985-1986
 • Medlem Styret for Scanmarin A/S, Åndalsnes 1986-1988
 • Medlem Representantskapet for Banco Finans A/S, Bærum 1986-1993
 • Medlem Styret for Oso Management A/S, Oslo 1987-1992
 • Formann Styret for Arctic Exploration Co A/S, Oslo 1987-1994
 • Medlem Styret for Collector A/S, Oslo 1988-1989
 • Medlem Styret for Independent A/S, Oslo 1988-1989
 • Medlem Representantskapet for A/S Pecus Finans, Sandvika 1988-1992
 • Formann Styret for Spitsbergen Oil & Gas A/S, Oslo 1989-1991
 • Medlem Styret for K/S A/S Arnco Container VI, Oslo 1989-1993
 • Medlem Styret for Bongs Norge A/S, Tønsberg 1989-1995
 • Medlem Styret for Oso Tween I K/S, Farsund frå 1991
 • President Norsk Israelsk handelskammer, Oslo 1992-1996
 • Formann Styret for Pivco A/S, Oslo 1993-1996
 • Medlem Styret for Pivco A/S 1996-1998
 • Medlem Styret for A/S Chr. Olsen-Mittet 1998-2000