Langslet, Lars Roar

Langslet, Lars Roar (1936-2016)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Oslo 1985-1989
Ansiennitet:
20 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Langslet, Lars Roar har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 05.03.1936 i Nes, Buskerud
 • Død 18.01.2016
 • Son av forretningsfører Knut Langslet (1887-1976) og sykepleierske Alma Helene Fagerli (1897-1973)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 7 for Oslo, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 13 for Oslo, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 12 for Oslo, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 9 for Oslo, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 7 for Oslo, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 7 for Oslo, 1985 - 1989, H.

Vararepresentasjonar

 • Medlem av regjeringa 14.10.1981-16.09.1983, Børre Rognlien møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 16.09.1983-30.09.1985, Sveinung Lunde møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 01.10.1985-04.10.1985, Hans Henrik Ramm møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 04.10.1985-10.10.1985, Hallfrid Nybø møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 10.10.1985-18.04.1986, Sveinung Lunde møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 18.04.1986-09.05.1986, Hallfrid Nybø møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1969-73

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 14.10.1969 - 13.10.1970
  Nestformann, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1970 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Formann, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 13.10.1980
  Formann, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1977 - 13.10.1980
  Sekretær, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1980 - 30.09.1981
  Sekretær, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.10.1980 - 30.09.1981

  1985-89

  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 15.05.1986 - 21.10.1987
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 21.10.1987 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjonar

 • 1973-77

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1975 -

  1977-81

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1977 - 1981

  1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1988 -

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 14.10.1981 - 01.01.1982
  Statsråd, Kultur- og vitenskapsdepartementet, 01.01.1982 - 09.05.1986

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1953
 • Studieopphold i Paris 1956
 • Russisk-kurs ved H. M. Kongens Garde 1958-1959
 • Studieopphold i München 1961
 • Magister og cand.philol. i idehistorie 1962
 • Harvard International Seminar 1963

Yrke

 • Redaktør av Minerva 1955
 • Redaktør av Minervas Kvartalsskrift 1957-1968
 • Redaksjonssekretær i Frisprog 1962-1964
 • Forskningsstipendiat NAVF 1964-1968
 • Vitenskapelig assistent 1969
 • Amanuensis i idehistorie ved Universitetet i Oslo 1969-1989
 • Kulturdirektør i Oslo 1989-1990
 • Spesialmedarbeider i Aftenposten 1990-1997
 • Redaktør for Ordet 1997-1999
 • Statsstipendiat 1997

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Norsk Lytterforenings ærespris 1977
 • Kommandør med stjerne av H. C. Gregor den Stores Orden 1980
 • Fritt Ords honnørpris 1984
 • Kommandør av Ordre des Arts et des Lettres 1986
 • Kommandør med stjerne av Den luxembourgske Adolphe de Nassau-orden 1990
 • Norsk Språkråds språkpris 1992
 • Kommandør av Den islandske Falks orden 1993
 • Det treschowske legats pris med stjerne 1994 (for arbeidet med å utvikle kulturforbindelsene mellom Danmark og Norge)
 • Kommandør av Dannebrogsordenen 1996 (for innsats til beste for de dansk-norske kulturforbindelser)
 • Kommandør av St. Olavs Orden 1996
 • Carl Hammerichs minnelegats pris 2001
 • Radioens ærespris 2003
 • Karen Blixen-medaljen 2007 (Det danske Akademi)

Verv

Offentlege verv

 • Varamedlem Norsk kulturråd 1965-1973
 • Medlem Videreutdanningskomiteen av 1965 frå 1965
 • Medlem Journalistutdanningskomiteen av 1966 1966-1967
 • Medlem Kringkastingsrådet 1970-1974
 • Varamedlem Likestillingsrådet 1972-1973
 • Varamedlem Norsk Språkråd 1972-1976
 • Varamedlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1980-1981
 • Medlem Komiteen for Akershus slott og festningsområde 1989-1990
 • Medlem Nordisk arbeidsgruppe for språkforståelse i Norden 1995-1996
 • Leder Nasjonalkomiteen for Ibsen-satsingen 1997-2007
 • Leder Styret for Eidsvoll 1814 1999-2006

Tillitsverv i parti

 • Medlem Høyres programkomité 1959-1967, 1972-1973
 • Formann Høyres universitets- og høyskolekomité frå 1964
 • Medlem Høyres kulturkomité frå 1967
 • Medlem Høyres utdannelseskomité frå 1967
 • Medlem Høyres sentralstyre 1970-1985
 • Formann Høyres forskningspolitiske utvalg frå 1972
 • Formann Høyres Kringkastingsutvalg frå 1978

Tillitsverv i organisasjonar

 • Viseformann Det Norske Studentersamfund 1957
 • Formann Den konservative Studenterforening 1958
 • Formann Det Norske Studentersamfund 1960
 • Formann Jubileumskomiteen ved Studentersamfundets 150-års jubileum 1963
 • Viseformann Den norske PEN-klubb 1968-1969
 • Formann Nasjonalkomiteen for europeisk kulturelt samarbeid 1971-1972
 • Guvernør Fondation Européenne de la Culture 1972-1993
 • Medlem Faglitterær Forfatterforening frå 1987
 • Medlem Lillehammer OLs kulturutvalg frå 1989
 • Æresmedlem Riksmålsforbundet frå 2000

Andre administrative verv

 • Medlem Det norske Akademi for Sprog og Litteratur frå 1965
 • Sekretær Det norske Akademi for Sprog og Litteratur 1973-1981
 • Formann Programkomiten for Pave Johannes Paul IIs besøk i Oslo 1987-1989
 • Medlem Styret for Anders Jahres Humanitære Stiftelse 1987-2007
 • Formann Prisutvalget for Anders Jahres kulturpris 1990-2007
 • Formann Styret for C. J. Hambros fond 1990-2006
 • Formann Styret for Aase Byes legat frå 1991
 • Preses Det norske Akademi for Sprog og Litteratur frå 1995

Litteratur

 • Langslet, Lars Roar: Konservatismen og ungdommen: et studieskrift, Reistad 1956
 • Hanssen, Kjell og Kaare Lervik (red.): Åndsmenneskets forsvar: festskrift til Lars Roar Langslet på 21 årsdagen 5. mars 1957, Oslo 1957
 • Langslet, Lars Roar: Arv og utsyn: essays, Tanum Oslo 1962
 • Hanssen-Bauer, Svein, Albert Raulin og Lars Roar Langslet: Menneske og samfunn i europeisk tenkning, Oslo 1963
 • Langslet, Lars Roar: Den nye Karl Marx og menneskets "fremmedgjørelse", Idé og tanke Oslo 1963
 • Langslet, Lars Roar: Konservatismen fra Hume til i dag, Dreyer Oslo 1965
 • Langslet, Lars Roar: Kirken i dialog. Mellom konfesjonene - med verdensreligionene - med ateismen - med marxismen, Oslo 1968
 • Langslet, Lars Roar: Enhet og mangfold. Pluralismen og veien mot et verdenssamfunn, Oslo 1969
 • Langslet, Lars Roar: Forandre for å bevare, Oslo 1969
 • Langslet, Lars Roar: Norsk kulturliv og europeisk fellesskap, Oslo 1970
 • Langslet, Lars Roar: Fra sidelinjen, Oslo 1974
 • Langslet, Lars Roar: Frihet og orden. 11 essays om konservatisme, Oslo 1974
 • Langslet, Lars Roar: Konservatismens historie, Oslo 1975
 • Langslet, Lars Roar: Uro i skolen, Oslo 1977
 • Langslet, Lars Roar: Nedrustnings- og avspenningspolitikk, 1981
 • Langslet, Lars Roar: Kulturpolitiske retningslinjer, Oslo 1982
 • Langslet, Lars Roar: Norwegian cultural policy - challenges and perspectives for the 1980's, Oslo 1983
 • Langslet, Lars Roar: Om alle Land laa øde. Petter Dass. Vår store salmedikter, Oslo 1984
 • Heyerdahl, Nils, Kjell Arild Pollestad og Thomas Thiis-Evensen: Den innerste eske: festskrift til Lars Roar Langslet på 50-års dagen, Oslo 1986
 • Langslet, Lars Roar: Keiseren og eplekvistene, Cappelen Oslo 1987
 • Langslet, Lars Roar: Mennesker og milepæler, Cappelen Oslo 1988
 • Claudel, Paul: Byttehandelen, Oslo 1989
 • Langslet, Lars Roar: John Lyng. Samarbeidets arkitekt, Cappelen Oslo 1989
 • Langslet, Lars Roar: Kong Olav V av Norge. Monarkiet i en brytningstid, Cappelen Oslo 1992
 • Langslet, Lars Roar og Geir Flikke (red.): Claes Gill - i skiftende perspektiv, Cappelen Oslo 1992
 • Langslet, Lars Roar og Jon H. Rydne (red.): Villmann, vismann og veiviser: en essaysamling om A. O. Vinje, Cappelen Oslo 1993
 • John W. Gran, Erik Gunnes og Lars Roar Langslet (red.): Den Katolske kirke i Norge: fra kristningen til idag, Aschehoug Oslo 1993
 • Langslet, Lars Roar og Hilde Sejersted (red.): Det Milde islett: om dansk-norsk kulturelt samliv, Aschehoug Oslo 1994
 • Langslet, Lars Roar: Henrik Ibsen og Edvard Munch - 2 genier møtes, Cappelen 1994
 • Langslet, Lars Roar: Fra innsiden. Glimt fra et halvt liv i politikken, Cappelen 1994
 • Langslet, Lars Roar: Ibsen - Norge store dramatiker, Aventura Oslo 1995
 • Langslet, Lars Roar: Rev eller Pinnsvin? Tre essays om Hamsun, Cappelen Oslo 1995
 • Langslet, Lars Roar: Olav den Hellige, Gyldendal Oslo 1995
 • Langslet, Lars Roar: Knut Hamsun - det skiftende spillets dikter, Aventura Oslo 1996
 • Harald 5, konge av Norge og Lars Roar Langslet: Kongen taler : utvalg, innledning og intervju med kong Harald, Cappelen Oslo 1996
 • Langslet, Lars Roar: Christian IV - Konge av Danmark og Norge, Cappelen Oslo 1997
 • Langslet, Lars Roar: Christian Frederik : konge av Norge (1814), konge av Danmark (1839-48), bind 1 og 2, Cappelen Oslo 1998/99
 • Langslet, Lars Roar: I kamp for norsk kultur: riksmålsbevegelsens historie gjennom 100 år, Riksmålsforbundet Oslo 1999
 • Langslet, Lars Roar: Den store ensomme - biografi om Ludvig Holberg, Press Oslo 2001
 • Langslet, Lars Roar: Våre konger, Cappelen Oslo 2002
 • Langslet, Lars Roar: Sønnen - biografi om Sigurd Ibsen, Cappelen Oslo 2004
 • Langslet, Lars Roar: Når fuglen letter. Skisser om kunst og kunstnere, Cappelen Oslo 2006