Hjeltnes, Leif

Hjeltnes, Leif (1944-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 17.01.1944

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 1993 - 1997, FrP.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Konsulent

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Utvalg for å vurdere finansieringen av de politiske partier og folkevalgte gruppers virksomhet, og vurdere konkrete forslag til endringer i lov av 22. mai 1998 nr. 30 om offentliggjøring av politiske partiers inntekter frå 2003