Stensland, Leiv

Stensland, Leiv (1934-2020)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Hordaland 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Stensland, Leiv har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 06.05.1934 i Odda, Hordaland
 • Død 03.05.2020
 • Son av industriarbeider Peder Stensland (1904-1972) og husmor Randi Stenhjem (1908-1990)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 6 for Hordaland, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 8 for Hordaland, 1989 - 1993, A.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1985-89

  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Forsvarskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjonar

 • 1989-93

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse faglig/politiske kurs
 • Odda lærlingeskole 1949-1952
 • Odda yrkesskole, elektrikerlinjen 1950-1952
 • LO-skolen 1957
 • Diverse kurs ved Statens teknologiske institutt 1957
 • Kurs ved den svenske LO-skolen i Brunnsvik 1959

Lærlingepraksis

 • Elektrikerlære 1952-1957

Fagbrev

 • Fagbrev som elektriker 1958

Yrke

 • Elektriker L.L. Reisæter, Odda 1953-1978
 • Oppsynsmann Odda kommune 1978-1980

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 1995

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Odda Kommunestyre 1959-1963, 1963-1967
 • Medlem Odda Formannskap 1967-1971, 1971-1975
 • Ordfører Odda Kommunestyre 1979-1983, 1983-1985

Offentlege verv

 • Formann Eldreomsorgsutvalget, Odda 1964-1980
 • Medlem Sosialstyret, Odda 1965-1972
 • Medlem Sykehusnemnda, Hordaland 1972-1982
 • Formann Sosialstyret, Odda 1972-1979
 • Medlem Tyssedalsutvalget 1975-1981
 • Formann Styret for Sjukeheimen, Odda 1976-1980
 • Formann Styret for Fylkessjukehuset 1976-1980
 • Formann Styret for Stord sykepleieskole 1977-1980
 • Medlem Finansutvalget 1980-1984
 • Formann Finansutvalget 1984-1985
 • Leder Styret for Norske industrikommuners sammenslutning 1989-1993
 • Lekdommer Hardanger Herredsrett 1996-2000
 • Lekdommer Gulating Lagmannsrett 1996-2000
 • Skjønnsmann Skjønns- og domsutvalget frå 1996

Tillitsverv i parti

 • Studieleder Odda AUF 1958-1960
 • Formann Odda arbeidersamfunn 1962-1965
 • Formann Herads Arbeiderparti 1968-1971
 • Medlem Styret for Hordaland DNA 1968-1971
 • Æresmedlem Det norske Arbeiderparti frå 1996

Tillitsverv i organisasjonar

 • Sekretær Odda elektrikerforening 1958-1960
 • Medlem Landsstyret i Norsk elektriker- og kraftstasjonsforbund 1958-1970
 • Formann Odda elektrikerforening 1960-1969

Andre administrative verv

 • Nestformann Bedriftsforsamlingen i DNN aluminium 1975-1983
 • Formann Styret for Folgefonntunnelen A/S 1987-2001
 • Formann Styret for Odda Energi A/S 1996-2000