Torp, Line

Torp, Line (1972-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 27.05.1972

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 6 for Hedmark, 1993 - 1997, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Student