Sæle, Lise-May

Sæle, Lise-May (1997-)

Parti:
Høyre
Vararepresentant for
Hordaland 2021-2025
Ansiennitet:
0 år, 13 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 31.08.1997

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Sogn og Fjordane, 2017 - 2021, H.
  • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 2021 - 2025, H.