Reiertsen, Laila

Reiertsen, Laila (1960-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Vararepresentant for
Hordaland 2021-2025
Ansiennitet:
5 år, 222 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 19.10.1960 i Askøy, Hordaland
 • Dotter av plassbestillingsoperatør, SAS Bjarne Bjørkhaug (1935-) og pleiemedhjelper og vaskeriansatt Målfrid Mathilde Heggøy (1940-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 15 for Hordaland, 2009 - 2013, FrP.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 2013 - 2017, FrP.
 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 2017 - 2021, FrP.
 • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 2021 - 2025, FrP.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 19.06.2015-20.12.2016 for Gjermund Hagesæter.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 02.10.2015 - 20.12.2016

Medlemskap i delegasjonar

 • 2009-2013

  Medlem, Europautvalget, 21.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 21.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 18.10.2016 - 20.12.2016

Medlemskap i gruppestyre

 • 2009-2013

  Fjerde varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 07.10.2009 - 30.09.2013
  Tredje vara innpisker, Fremskrittspartiet, 14.10.2009 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Os ungdomsskole 1973-1976
 • Fana yrkesskole, sømlinje 1976-1977
 • Os gymnas, allmennfag 1991-1992
 • Bachelor sykepleier, Betanien sykepleierhøgskole 1992-1995
 • Ledelse, NKI 1999-2001
 • Filosofi og ledelse, Norsk lærerakademi 2005-2009
 • Prosjektledelse, Handelsøyskolen BI 2014
 • Ledelse, Handelshøyskolen BI 2014

Yrke

 • Sykepleier, Haukeland sykehus kir.avd. 1995-1999
 • Sykepleier, Open omsorg, Bergen kommune 2000-2001
 • Sykepleier, Luranetunet Norlandia omsorg 2001-2002
 • Gruppeleder, Open omsorg, Bergen kommune 2002-2006
 • Enhetsleder, Helse Bergen 2006-2007
 • Vikartjeneste/enkeltmannsforetak, NokTid 2008
 • Avd.leder, Os sykehjem 2008-2009
 • Daglig leder, Ravneberghaugen rehabiliteringssenter 2009-2014
 • HR-leder, Ravneberghagen rehabiliteringssenter 2014

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Os Formannskap 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011, 2015-2019

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Hordaland 2003-2007
 • Varamedlem Fylkesting, Hordaland 2007-2011

Offentlege verv

 • Meddommer Lagmannsretten frå 1991
 • Leder Dyrevernsnemnda, Os 1995-1999
 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Os 1995-2001
 • Medlem Lønns- og personalutvalget, Os 1995-1999
 • Medlem Likestillingsnemnda, Os 1995-1999
 • Nestleder Lønns- og personalutvalget, Os 1999-2007
 • Medlem Plan- og bygningsutvalget, Os 1999-2003
 • Leder Personalutvalget, Os 2007-2011

Tillitsverv i parti

 • Leder Styret i Os FrP 1987-1994
 • Medlem Styret i Os FrP frå 1994
 • Nestleder Os FrP frå 2012

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leder Ungdomslaget Havglimt 1979-1981
 • Leder Ungdomslaget Havglimt 1986-1993
 • Nestleder Os Turnforening frå 2015