Vennesland, Line Skøii

Vennesland, Line Skøii (1965-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Vest-Agder 2009-2013
Ansiennitet:
0 år, 1 dagar

Gå til biletgalleri