Hillestad, Margaret Eide

Hillestad, Margaret Eide (1961-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 105 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 14.02.1961 i Oslo, Oslo
 • Dotter av drosjesjåfør Bjarne Martin Hillestad (1925-1964) og merkantil konsulent Ingebjørg Eide (1929-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1993 - 1997, Sp.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bestum skole, Oslo 1968-1974
 • Ullern ungdomsskole, Oslo 1974-1977
 • Forsøksgymnaset, Oslo 1977-1980
 • Matematikk, Universitetet i Oslo 1980
 • Realfag, Universitetet i Oslo 1981-1983
 • Sosialøkonomi, Universitetet i Oslo 1983-1988
 • Cand.oecon, Universitetet i Oslo 1988

Yrke

 • Regnskapssjef i Norgesfor A/S til 2005
 • Sekretær i Norsk Lærerlag 1989-1993
 • Rådgiver i NSB 1993-1997
 • Regnskapssjef i MacGregor (NOR) frå 1997
 • Prosjektleder Landbrukets Utredningskontor frå 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1991-1995

Offentlege verv

 • Varamedlem Samferdselskomiteen, Oslo 1991-1995
 • Medlem Styret for Bedre Barndom 1991-1995
 • Medlem Kontrollutvalget, Oslo 1991-1995
 • Medlem Barnefamilieutvalget, 1995-1996
 • Nestleder Styret for Bedre Barndom 1995-1999
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling frå 2006

Tillitsverv i parti

 • Leder Sp's Studentlag 1980-1985
 • Nestleder Oslo Sp 1985-1990
 • Leder Oslo Sp 1991-1995
 • Leder Ullern Vindern Sp 1997-2005
 • Nestleder Senterkvinnene 2003-2005
 • Leder Senterkvinnene 2005-2010

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Kvinneutvalget i Nei til EU 1989-1995 med unntak av enkelte år
 • Medlem Styret for Oslo Nei til EU frå 1990 med unntak av enkelte år
 • Medlem Kommunenes Sentralforbunds landsting 1991-1995

Andre administrative verv

 • Medlem Studentting og råd, UiO 1981-1984
 • Medlem Kulturkomiteen, UiO 1981-1984
 • Medlem Styret for Kvinneuniversitetet, Løten på 90-tallet