Hjellum, Magnus

Hjellum, Magnus (1908-1999)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Telemark 1958-1961

Gå til biletgalleri

Hjellum, Magnus har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 25.10.1908
  • Død 24.01.1999

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Telemark, 1958 - 1961, V.