Hansen, May

Hansen, May (1953-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som representant for
Østfold 2005-2009
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 08.05.1953 i Fredrikstad, Østfold
 • Dotter av salgsplanlegger Håkon Hansen (1929-) og husmor og kafeteriamedarbeider Grethe Marie Andersen (1932-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 6 for Østfold, 2001 - 2005, SV.
 • Representant nr 8 for Østfold, 2005 - 2009, SV.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2001-2005

  Første nestleder, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjonar

 • 2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyre

 • 2001-2005

  Varamedlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 15.10.2003 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 17.10.2005 - 02.10.2007
  Innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.2006 - 03.10.2007

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Barneskole, Jeløy skole/Hoppern skole 1960-1967
 • Realskole, Moss 1967-1970
 • Husmorskole, Moss 1971
 • Sykepleierutdanning, Menighetssøsterhjemmets sykepleierskole 1971-1974
 • Jordmorskole 1975-1976
 • Samfunn og politikk 2001

Lærlingepraksis

 • Turnus som jordmor ved Rikshospitalet 1976-1977

Yrke

 • Stuehjelp ved Moss sykehus 1970-1971
 • Sykepleier ved Bærum sykehus 1974-1975
 • Jordmor ved Moss sykehus 1978-1986
 • Ledende helsesøster i Våler kommune 1986-1989
 • Kommunejordmor i Våler kommune 1989-1992
 • Jordmor ved Fredrikstad sykehus 1989-2001
 • Kommunejordmor i Rygge kommune 1996-2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Moss Bystyre 1987-1991
 • Medlem Moss Formannskap 1991-1995, 1995-1999, 1999-2001
 • Medlem Moss Bystyre 2001-2003
 • Varamedlem Moss Formannskap 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Østfold 1987-1991 møtte fast fra 1989
 • Varamedlem Fylkesting, Østfold 1991-1993 møtte fast til 1993

Offentlege verv

 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Moss 1991-1995
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Moss 1991-2001
 • Varamedlem Helse- og sosialutvalget, Østfold 1991-1995
 • Medlem Forhandlingsutvalget, Moss 1995-1999
 • Varamedlem Havnestyret, Moss 1999-2005
 • Varamedlem Forhandlingsutvalget, Moss 1999-2001
 • Varamedlem Administrasjonsutvalget, Moss frå 2003
 • Medlem Kringkastingsrådet frå 2010

Tillitsverv i parti

 • Diverse verv Østfold SV 1987-1991
 • Medlem Moss SV 1991-1999
 • Leder Moss SV 1999-2001
 • 4. varamedlem Sosialistisk Venstrepartis sentralstyre frå 2009

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret for Norsk Sykepleierforbund 1980-1986
 • Medlem Styret for Den Norske Jordmorforening frå 1999