Edland, Marit Liland

Edland, Marit Liland (1949-2022)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 1985-1989

Gå til biletgalleri

Edland, Marit Liland har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 21.03.1949
  • Død 16.03.2022

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Rogaland, 1985 - 1989, KrF.

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Styret for Norges Postsparebank, 1985-1988
  • Varamedlem Styret for Folketrygdfondet, 1990-1994