Steenstrup, Morten

Steenstrup, Morten (1953-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Vestfold 1985-1989
Ansiennitet:
8 år, 4 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 04.04.1953 i Tønsberg, Vestfold
 • Son av lektor Petter Chr. Steenstrup (1920-2014) og Kari Bertnes (1921-2008)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 3 for Vestfold, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 5 for Vestfold, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 5 for Vestfold, 1985 - 1989, H.

Vararepresentasjonar

 • Statssekretær18.10.1985-09.05.1986, Ellen Gjerpe Hansen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1981-85

  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1981 - 21.03.1983
  Medlem, Finanskomiteen, 21.03.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1985 - 18.10.1985
  Medlem, Finanskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Milton Academy, Mass., USA 1972
 • Student Tønsberg 1973
 • Cand.mag. (mellomfag i statsvitenskap og sosiologi), Oslo 1976
 • Cand.jur., Oslo 1980

Yrke

 • Advokat i advokatfirmaet Steenstrup ANS til 1999
 • Journalist i Mannskapsavisa 1974
 • Redaktør av Stud. Jur. 1975
 • Journalist i Billedbladet Nå 1975-1979
 • Redaktør av Unge Høyres avis Extra 1975-1977
 • Advokatfullmektig 1981-1987
 • Advokat frå 1987
 • Advokat i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange frå 1999 (med møterett for Høyesterett fra 1993)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tønsberg Formannskap 1975-1979, 1979-1983

Offentlege verv

 • Medlem Skolestyret, Tønsberg 1976-1979
 • Formann Ungdomsutvalget, Tønsberg 1976-1979
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank frå 1992
 • Medlem Overføringsutvalget 1992-1993

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret for Tønsberg Høyre 1969-1971, 1975-1981
 • Medlem Styret for Vestfold Høyre 1972-1974, frå 1978
 • Formann Vestfold Unge Høyre 1972-1974
 • Medlem Unge Høyres landsstyre 1972-1974
 • Formann Unge Høyres soldatutvalg 1974-1974
 • Nestgruppeleder Tønsberg bystyre 1976-1979
 • Formann Vestfold Høyres politiske utvalg 1978-1984
 • Gruppeleder Tønsberg bystyre 1980-1981
 • Sekretær Høyres datapolitiske utvalg 1980-1981
 • Medlem Høyres Postutvalg 1983-1983
 • Medlem Høyres programkomite 1987-1989

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Simrad Subsea A/S 1983-1985
 • Medlem Styret for Herfæll Bygg A/S frå 1989

Litteratur

 • Steenstrup, Morten, Gunne Hammarstrøm, Arne Slettebøe et al.: Maktapparatet. Beretninger om "Arbeiderbevegelsen" i Norge, Oslo 1977
 • Steenstrup, Morten: Valg 83, Høyres Studieforbund Oslo 1982
 • Steenstrup, Morten: Gjenvalg 85, Høyres Studieforbund Oslo 1984
 • Steenstrup, Morten (red.): Hvor går Høyre?, Cappelen Oslo 1984
 • Steenstrup, Morten og Gunnar Vold Hansen: Samfunn og styring saksbehandling, Oslo 1986
 • Steenstrup, Morten og Gunnar Vold Hansen: Samfunn og styring: forvaltningslære, Oslo 1986