Starrfelt, Oddbjørg Ausdal

Starrfelt, Oddbjørg Ausdal (1948-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Rogaland 2001-2005
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 22.07.1948 i Klepp, Rogaland
 • Dotter av forskalingssnekker Jakob Ausdal (1924-2002) og sydame og ekspeditrise Ragna Klepp (1924-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 5 for Rogaland, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 5 for Rogaland, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 9 for Rogaland, 2001 - 2005, A.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1993-97

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 22.03.2000 - 23.03.2000
  Sekretær, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Samferdselskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjonar

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1994 -

  1997-2001

  Leder, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 30.09.2001
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Nestleder, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 22.01.2002 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyre

 • 1993-97

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

  2001-2005

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 19.10.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1963-1965
 • Examen artium (økonomisk gymnas) 1968
 • Ex.phil. 1970
 • Stavanger sosialskole 1970-1973
 • Kriminologi grunnfag, Oslo 1974
 • Helse- og sosialadministrasjon, Adger Distriktshøgskole 1984-1986
 • Ledelse NKS høyskole 1991-1992

Yrke

 • Kontorassistent 1968-1969
 • Au-pair Brüssel 1969
 • Lærervikar Klepp 1970
 • Feltarbeider Oslo kommune 1973-1975
 • Leder Utekontakten Larvik 1975-1978
 • Sosialkurator voksenpsykiatrien, Arendal 1978-1980
 • Sosialkurator/nestleder Hisøy sosialkontor 1981-1986
 • Konsulent/planlegger Fylkeslegen i Aust-Agder 1982-1984
 • Høgskolelærer/linjeleder Sosialhøgskolen, Stavanger 1986-1988
 • Helse- og sosialsjef Klepp 1988-1993 (permisjon fra 1993)
 • Seniorrådgiver Mercuri Urval 2005-2007
 • Prosjektleder Stavanger kommune frå 2007
 • Prosjektleder Stavanger kommune frå 2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Klepp Kommunestyre 1983-1984

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1991-1993

Offentlege verv

 • Leder Helse- og sosialstyret, Klepp 1986-1987
 • Nestleder Klientutvalget, Klepp 1986-1987
 • Medlem Styret for Næringsmiddeltilsynet, Sandnes og Jæren 1991-1993
 • Medlem Reiselivsrådet, Rogaland 1991-1993
 • Medlem Jæren Arbeid A/S 1991-1993
 • Medlem Hovedutvalget for samferdsel, Rogaland 1991-1993
 • Medlem Midt-Østen-komité 1998-2002 (IPU)
 • Varamedlem Koordinerende kvinnekomité 2000-2003
 • Leder 12 pluss-gruppen i Den interparlamentariske Union (IPU) 2001-2003
 • Medlem 12 pluss-gruppen i Den interparlamentariske Union (IPU) 2003-2005
 • Medlem Styret for Stavangerske A/S 2005-2007
 • Medlem Styret i Avinor AS frå 2006
 • Varamedlem Styret for Folketrygdfondet frå 2006
 • Stedfortreder Riksrettsutvalget 2007-2013
 • Leder Mesterbrevnemnda frå 2007
 • Leder Styret for Kolumbus frå 2007
 • Medlem og nestleder Styret for Helse Stavanger 2007-2008
 • Leder Styret for Helse Stavanger frå 2008

Tillitsverv i parti

 • Varamedlem Styret for Rogaland A 1989-1990
 • Studieleder Rogaland A's kvinneutvalg 1990-1992
 • Medlem Styret for Rogaland A 1990-1992
 • Medlem DNAs landsstyre 1992-1998
 • Leder Rogaland A 1992-1998

Tillitsverv i organisasjonar

 • Nestleder Fellesrådet for sosialskoleelever 1972-1973
 • Diverse verv Norsk sosionomforbund 1973-1987
 • Leder Fylkesavdeling av Norsk sosionomforbund 1976-1978
 • Medlem Landsstyret i Norsk sosionomforbund 1976-1978
 • Medlem Landsstyret i Norsk sosionomforbund 1980-1982
 • Leder Fylkesavdeling av Norsk sosionomforbund 1980-1982
 • Diverse verv Arendal og omegn tverrpolitiske kvinnegruppe 1981-1984
 • Leder Tromøy Framlag 1985-1986
 • Medlem Kompetanserådet i Norsk sosionomforbund
 • Medlem Valgkomitéen i Norsk sosionomforbund
 • Leder Forhandlingsutvalg i Norsk sosionomforbund i 2 år
 • Medlem Kursutvalget i Norsk sosionomforbund

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for litteraturselskapet Det norske Samlaget 1995-1997
 • Nestleder Styret for litteraturselskapet Det norske Samlaget 1997-2000