Bovim, Odd

Bovim, Odd (1980-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 2013-2017

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 02.12.1980

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Sogn og Fjordane, 2013 - 2017, V.