Halseth, Odd

Halseth, Odd (1919-2002)

Parti:
Anders Langes Parti
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 1 dagar

Gå til biletgalleri

Halseth, Odd har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 19.12.1919
  • Død 22.03.2002

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1973 - 1977, ALP.