Grimsby, Olav Haakon

Grimsby, Olav Haakon (1902-1975)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 14 dagar

Gå til biletgalleri

Grimsby, Olav Haakon har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 21.12.1902
  • Død 03.04.1975

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1945 - 1949, B.