Lønning, Per

Lønning, Per (1928-2016)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Oslo 1961-1965
Ansiennitet:
7 år, 264 dagar

Gå til biletgalleri

Lønning, Per har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 24.02.1928 i Bergen, Hordaland
 • Død 21.08.2016
 • Son av førstesekretær Per Lønning (1898-1974) og husmor Anna Strømø (1895-1966)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 10 for Oslo, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 11 for Oslo, 1961 - 1965, H.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1958-61

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjonar

 • 1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1962 - 1963
  Delegat, FNs generalforsamling, 1964 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1946
 • Cand.theol. 1949
 • Praktikum 1951
 • Stipendieopphold i Danmark 1953
 • Stipendieopphold i Danmark 1954
 • Dr.theol., UiO 1955
 • Stipendieopphold i Danmark 1957
 • Stipendieopphold i Frankrike 1957
 • Stipendieopphold i Frankrike 1958
 • Dr.philos., UiO 1959
 • Stipendieopphold i Frankrike 1977
 • Stipendieopphold i Frankrike 1978
 • Stipendieopphold i Vest-Tyskland 1979
 • Stipendieopphold i Vest-Tyskland 1994
 • Stipendiereise i USA 1995
 • Stipendieopphold i Sveits 1997

Yrke

 • Midlertidig hjelpeprest ved Lilleborg småkirke, Oslo 1951
 • Lektor ved Oslo offentlige lærerskole 1954-1964
 • Foreleser i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet 1955
 • Foreleser i systematisk teologi, UiO 1958-1959
 • Medredaktør Kirkebladet 1958-1968
 • Gjesteforeleser Iowa, USA 1960
 • Gjesteprofessor ved Luther Seminary, St. Paul, Minnesota, USA 1960
 • Foreleser i systematisk teologi, UiO 1961-1962
 • Domprost i Bergen 1964-1969
 • Gjesteforeleser Luther College, Iowa, USA 1965
 • Gjesteforeleser Transvaal og Natal 1968
 • Biskop Borg bispedømme 1969-1975
 • Gjesteforeleser Luther College, Iowa, USA 1973
 • Gjesteforeleser California 1973
 • Gjesteforeleser California 1974
 • Gjesteforeleser, Canada 1975
 • Gjesteforeleser Minnesota og Iowa, USA 1975
 • Gjesteprofessor i systematisk teologi, Universitetet i Århus 1976
 • Vikarprest i Ullern, Oslo 1976
 • Gjesteprofessor ved Århus Universitet 1976
 • Foreleser i systematisk teologi, UiO 1976
 • Dosent i kristendommens idéhistorie, UiO 1977-1981 (permisjon fra 1981)
 • Redaktør for Norsk teologisk tidsskrift 1977-1982
 • Gjesteforeleser Vest-Tyskland 1979
 • Forskningsprofessor ved Institutt for ekumenisk forskning i Strasbourg 1981-1987
 • Gjesteforeleser Univeristetet i Strasbourg, Frankrike 1982
 • Biskop i Bjørgvin bispedømme 1987-1994
 • Ulønnet emeritusforsker ved Chr. Michelsens Institutt 1994-1997

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Dr.litt.hon.causa ved St. Olaf College, Northfield, Minneapolis 1986

Verv

Offentlege verv

 • Medlem Delegasjon til World Council of Churches generalforsamling, Evanston, USA 1954 (ungdomsdelegat)
 • Medlem Plankomiteen for 9-årig skole, Oslo 1960-1961
 • Medlem Skolestyret, Oslo 1960-1963
 • Formann Skolestyrets undervisningskomite, Oslo 1960-1963
 • Medlem Liturgikommisjonen 1965-1977
 • Medlem Delegasjon til World Council of Churches conference "Kirke og samfunn", Geneve 1966
 • Medlem Utvalg til å utrede spørsmålet om endringer i bispedømmeinndelingen 1966-1967
 • Formann Det lokale programråd NRK - Hordaland/Sogn og Fjordane 1966-1969
 • Medlem World Council of Churches Structure Committee 1968-1972
 • Medlem Delegasjon til World Council of Churches generalforsamling, Uppsala 1968
 • Medlem Norsk Rikskringkastings programutvalg 1968-1977
 • Medlem Kringkastingsrådet 1968-1977
 • Medlem World Council of Churches Central Committee 1974-1983
 • Medlem Delegasjon til World Council of Churches generalforsamling, Nairobi 1975
 • Medlem Delegasjon til World Council of Churches conference "Kirke og samfunn", Cambridge, Mass., USA 1979
 • Medlem World Council of Churches Assembly Preparations Committee 1980-1983
 • Medlem Delegasjon til World Council of Churches generalforsamling, Vancouver 1983
 • Medlem Liturgisk utvalg 1989-1991
 • Medlem Kirkens Gudstjenesteråd 1991-1994

Tillitsverv i parti

 • Varamedlem Styret i Oslo Høyre 1959-1965
 • Deltaker Second Atlantic Conference for Young Political Leaders, Washington 1960-1960

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leder KFUM-speiderne 1943-1948
 • Viseformann Det Norske Studentersamfund 1951
 • Medlem Styret i Minervagruppen 1957-1961
 • Medlem Sentralstyret for Den norske kirkes presteforening 1960-1962
 • Formann Minervagruppen 1961-1964
 • Formann Sentralstyret for Den norske kirkes presteforening 1962-1964
 • Medlem Redaksjonsutvalget "Lutheran World" 1968-1972
 • Medlem Sentralstyret for Den norske kirkes presteforening 1976-1977

Andre administrative verv

 • Medlem Rådet for tidsskriftet Kirke og Kultur 1960-1965

Litteratur

 • En lang rekke teologiske og filosofiske artikler i tidsskrift og bøker i Norge, Danmark, Frankrike, Sveits, Vest-Tyskland og USA. Fast anmelder i Morgenposten og Aftenposten.
 • Lønning, Per: Samtidighetens situasjon - en studie i Søren Kierkegaards kristendomsforståelse, 1954
 • Lønning, Per: Hva er kristendom?, Oslo 1955
 • Lønning, Per: Søren Kierkegaard - et utvalg, 1955
 • Lønning, Per: Det fjerde lys. En adventsbok, Oslo 1955
 • Lønning, Per: Innfall og utfall. Fra norsk religionsdebatt, Oslo 1956
 • Lønning, Per: Tro og tanke efter Blaise Pascal; en idéhistorisk studie, Oslo 1958
 • Lønning, Per: Kan kirken moderniseres?, Oslo 1958
 • Lønning, Per: Utenfor allfarvei. Essays og prekener, Oslo 1961
 • Lønning, Per: The Dilemma of Contemporary Theology, Oslo 1962
 • Lønning, Per: Vandring gjennom fasten, Oslo 1963
 • Lønning, Per: Respekt for - 7 radioforedrag om de 10 bud i det 20 århundre, Oslo 1964
 • Lønning, Per: Vår konservative arv, Oslo 1965
 • Lønning, Per: Midt i livet: prekener, Oslo 1967
 • Lønning, Per: Skal kyrkja tenkja nye tankar, Bergen 1967
 • Lønning, Per: Veien videre: prekener, Oslo 1968
 • Lønning, Per: Den fattige kongen. Jesus Kristus for 1900 år siden og idag, Oslo 1969
 • Lønning, Per: Gud går her på jorden: prekener, Oslo 1971
 • Lønning, Per: Til Borg fra Bergen, Oslo 1971
 • Lønning, Per: I begynnelsen: Et halvår med Det gamle testamente 1, Oslo 1972
 • Lønning, Per: I oppbrudd: Et halvår med Det gamle testamente 2, Oslo 1973
 • Lønning, Per: "Følg meg!": Et halvår med det nye testamente 1, Oslo 1974
 • Lønning, Per: Gleden som varer: Et halvår med det Nye Testamente 2, Oslo 1975
 • Lønning, Per: Derfor...: Dokumentasjon omkring abortdebatten og en embetsnedleggelse, Oslo 1975
 • Lønning, Per: Modning og mening. 31 prekener om Gud, mennesket og det meningsløse, Oslo 1976
 • Lønning, Per: Abtreibung: Testfall der Sozialethik, Giessen 1976
 • Lønning, Per: Rundt omkring Jerusalem. Blader av en bibelhistorie for voksne, Oslo 1977
 • Lønning, Per: Fasteferd; Jakob - Job - Jeremia, Oslo 1978
 • Lønning, Per: Mellom år og evighet: salmeforsøk, Oslo 1979
 • Lønning, Per: Høymesse, en invitasjon til informasjon, inspirasjon, indignasjon, Oslo 1979
 • Lønning, Per: Kan Gud bevises? Fra 2400 års samtale mellom tro og tanke, Oslo 1979
 • Lønning, Per: Cet effrayant pari: une "pensée" pascalienne et ses critiques, Paris 1980
 • Lønning, Per: Et veddemål; Pascals berømte argumenter for gudstroen, og 300 års motforestillinger, Universitetsforlaget Oslo 1980
 • Lønning, Per (red.): Religionens verden. En utfordring til dagens kristendom, Oslo 1981
 • Lønning, Per: Mysteriet CMB og andre prekener, Oslo 1986
 • Lønning, Per: Fragmenter - fra grenselandet tro/tanke, Oslo 1986
 • Lønning, Per: Der begreiflich Unergreifbare - Sein Gottes und modern- theologische Denkstrukturen, Göttingen 1986
 • Apenes, Sverre Inge: Endelig hjemme. Per Lønning forteller til Sverre Inge Apenes, Oslo 1987
 • Amundsen, Arne Bugge, Egil A. Bækkelie og Tormod Engelsviken (red.): Tjeneste- tro og tanke. Festskrift til biskop dr. theol philos Per Lønning på 60 års dagen 24. februar 1988 med bibliografi 1954-1986, Oslo 1988
 • Lønning, Per: Så lang en vei - salmer og dikt, Oslo 1988
 • Lønning, Per: Creation - an ecumenical challenge?, Macon GA 1989
 • Lønning, Per: Kristen tro - tradisjon og oppbrudd, Oslo 1989
 • Lønning, Per: Om "kristne grunnverdier", "verdikonservatisme" og sådant mere, i Børge Brende et al.: Politikk og ansvar: Debattskrift til Kåre Willoch, Schibsted Oslo 1993
 • Lønning, Per: Ikke til himmelen? Streiftog i grenselandet tro/vrangtro, Oslo 1995
 • Lønning, Per: Kirkeglede - om gudstjenestevisjon og virkelighet, 1997
 • Lønning, Per: Stadig nytt: prekener, Oslo 1997
 • Lønning, Per: Fundamentalisme, Bergen 1997
 • Lønning, Per: Jeg tror - funderinger langs veikanten, Oslo 1998
 • Lønning, Per: Guds hus er eit under - 16 salmer, Stavanger 1999
 • Lønning, Per: Virkelig fri?: Kristen tro og aktuell livsorientering, Kristiansand 2000
 • Lønning, Per: Agnus Redemptor. Motett. Tekst og musikk, Stavanger 2001
 • Lønning, Per: Sursum Corda. 15 salmer og sanger. Tekster og melodier, Stavanger 2002
 • Lønning, Per: Is Christ a Christian? On Inter-Religious Dialogue and Intra-Religious Horizon, Göttingen 2002
 • Lønning, Per: Bibliografi 1988-2002 i: Tidsskrift for teologi og kirke, Oslo 2003
 • Lønning, Per: Vi er Guds barn og bilde. 16 salmer og sanger. Tekster og melodier, Stavanger 2004
 • Lønning, Per: Gratias Deo. 20 salmer. Tekster og melodier, Stavanger 2006